Nieuws - 12 juni 1997

Buitenshuis

Buitenshuis

Buitenshuis
  • We hebben een wereldprimeur, stelt de Tilburgse onderzoeker dr Geert van Boxtel, die als postdoc de achillespees als indicator van seksuele opwinding gaat meten. De onderzoekers schotelen de deelnemers een kwartier lang erotische filmfragmenten voor en meten de erectie of de doorbloeding van de vaginawand en de achillespeesreflex. We willen de motoriek van het lichaam bestuderen, zo verklaart Van Boxtel het bredere belang van het onderzoek
  • De Tilburgse universiteit kampt met een tekort aan kleine collegezalen. Door de groeiende behoefte aan kleinschalig, intensief onderwijs raken de grote zalen niet meer vol. Tegelijkertijd kunnen de studenten geen zaaltje vinden om in te discussieren. Het probleem zal de komende jaren alleen maar toenemen, stellen onderwijsmedewerkers van de faculteiten. Investeringen in kleinschalige huisvesting, plus aansluiting op Internet, zijn daarom onontkoombaar, stellen de Tilburgers
  • De prestatienormstudent is een nieuw fenomeen in Nijmegen, heeft onderwijscoordinator Hans Janssen ontdekt. De studenten halen in het eerste semester razendsnel de voor de beurs noodzakelijke 21 studiepunten en stoppen dan met studeren. Ze zetten alles op alles om die 21 punten te halen; daarna haken ze af. Wat volgens Janssen meespeelt, is dat het eerste semester een schoolse aanpak kent. Ze werken heel braaf en heel hard. Maar na het eerste semester moet het opeens niet meer. Volgens Nijmeegse studenten speelt ook mee dat de lesstof na een half jaar opeens veel moeilijker is. Wat te doen? De begeleiding geleidelijk afbouwen, meent een student
  • Vorige week werd bekend dat het aantal aio's op de universiteiten de laatste jaren fors is gedaald. Koploper was Leiden, met een daling van ruim dertig procent. Deze week blijkt waarom: Leiden had vorig jaar slechts 69 van de 146 begrote beurspromovendi aan het werk. De betafaculteiten klagen dat ze geen geschikte kandidaten kunnen vinden voor het financieel onaantrekkelijke bursaalschap. Door de afname van het aantal aio's was het Leidse begrotingstekort vorig jaar overigens vele miljoenen lager dan begroot. Probleem is nu echter wel dat Leiden minder proefschriften produceert, waardoor de universiteit minder geld krijgt van Ritzen
  • De faculteit Bedrijfskunde in Groningen wil alle nieuwe docenten een tijdelijke aanstelling geven voor twee jaar. In die tijd moeten ze zich bewijzen als onderzoeker; ze moeten minimaal een internationale wetenschappelijke publicatie op hun naam krijgen. Daarmee kwalificeren ze zich dan voor SOM, de onderzoekschool van economie, bedrijfskunde en ruimtelijke wetenschappen. Ook medewerkers die al in dienst zijn, moeten zo'n publicatie hebben, anders raken ze een deel van hun aanstelling kwijt
  • In een grijs verleden wees de LUW een dependance in Friesland van de hand. In plaats daarvan ging de Universiteit Twente in Leeuwarden doceren. Friese eerstejaars kunnen na een jaartje doorstromen naar het doctoraal in Twente. Storm loopt het daar niet en de vervoerskosten van docenten waren hoger dan het geinde collegegeld. Toch wil Twente het aantal opleidingen nu uitbreiden. Het geheim: Twente gaat experimenteren met onderwijs op afstand, tele-leren
  • Het bestuur van Delft wil een aantal sterhoogleraren aanwijzen. Ze krijgen een gegarandeerd budget (een a twee miljoen gulden) dat ze naar eigen inzicht kunnen besteden en waarover ze na vijf jaar rekenschap moeten afleggen. Ook kunnen ze een hoger salaris ontvangen, net als andere high potential onderzoekers. Verder wil het Delftse bestuur MSc-opleidingen gaan opzetten, waarbij zijn oog valt op studenten uit Indonesie, Noorwegen, Taiwan, India en Zuid-Afrika
  • De Vrije Universiteit in Amsterdam blijft principieel tegen het registreren van allochtone studenten. Minister Ritzen wil zo'n registratie, omdat hij wil kunnen toetsen of zijn stimuleringsbeleid voor allochtonen in het hoger onderwijs werkt. Eerst waren alle universiteiten tegen de registratie, maar nu Ritzen de registratie koppelt aan een stimuleringsbudget van een miljoen gulden, neigen verschillende universiteiten er toch naar de herkomst van de studenten aan te geven