Nieuws - 29 mei 1997

Buitenshuis

Buitenshuis

Buitenshuis
  • De fractie Progressief Personeel van de Universiteit van Amsterdam is uit de universiteitsraad gestapt. De oorzaak: de arrogantie van het college van bestuur, dat tegen de wens van de Amsterdamse raad besloot tot invoering van een aparte ondernemingsraad en studentenraad. De druppel die de emmer voor PP deed overlopen, was dat de centrale ondernemingsraad niet direct wordt gekozen, maar wordt samengesteld uit de decentrale facultaire raden. Collegevoorzitter Jan Karel Gevers vindt het opstappen van PP een kwajongensstreek. Het is logisch dat je als raadslid gefrustreerd bent als datgene wat je hebt opgebouwd, wordt afgebroken. Maar Progressief Personeel kijkt te veel naar achteren.
  • Het kannibalisme onder scharrelkippen schreeuwt om een oplossing, stelt de Utrechtse dierkundige Goos, maar Wageningse en Utrechtse onderzoekers hebben nog geen geschikte onderzoeksvoorstellen op dit terrein ingediend. Het ministerie van LNV en financier NWO hebben twaalf miljoen gulden over voor onderzoek naar stress bij productiedieren. Het grootste probleem is kannibalisme onder kippen. Tegenwoordig wordt het puntje van hun snavel eraf gebrand, waardoor het pikken pijn doet. Maar dat wordt verboden. Een aluminium brilletje, de vorige oplossing, werkt ook niet goed. Alle expertise op dit terrein moet gebundeld worden, stelt Goos
  • Eerstejaars scheikundestudenten in Utrecht krijgen vanaf volgend studiejaar de beschikking over een laptop computer. Het leasen van deze computers kost de Utrechtse faculteit 360 duizend gulden. De universiteit, die veel verouderde computers heeft staan, stimuleert hiermee flexibel computergebruik. De studenten mogen de laptops ook thuis gebruiken en moeten een flinke borgsom, ruim duizend gulden, betalen
  • De Vrije Universiteit is niet gediend van schaars geklede dames die bikini's aanprijzen. De posters van Hennes & Mauritz met de damesmodellen, ook in de Wageningse kantines aanwezig, zijn per ongeluk opgehangen in de VU-kantines, maar inmiddels verwijderd. Alle fotomateriaal op de borden wordt gekeurd door de protestants-christelijke universiteit, maar de dames in ondergoed slipten er doorheen, omdat de posters verlaat bij de censuur terechtkwamen. Na klachten zijn de posters verwijderd
  • Steeds vaker werven bedrijven bijna-afgestudeerde academici via een student recruiter. Een succevolle formule, waarbij studenten in opdracht van een bureau veelbelovende medestudenten in de gaten houden. Een recruiter meldt in het Delftse blad Delta: Je kijkt wat in je omgeving. Via via hoor je dat een bepaald persoon die en die workshops gedaan heeft en het ook leuk doet in de studie. Maar voor ik op zo iemand afstap, wil ik eerst weten wat voor persoon het is, wat hij ernaast doet, hoe hij of zij is. Tijdens de twee opleidingsdagen leren de recruiters naar mensen kijken, vertelt iemand van KPMG. 't Verdient overigens niet veel
  • Na de overname van prof. Jos Lelieveld van de LUW bouwt de Universiteit Utrecht sterk aan de weg met het atmosferisch onderzoek. Als klap op de vuurpijl komt Nobelprijs-winnaar Paul Crutzen nu een dag in de week in Utrecht werken. Hij wordt hoogleraar Chemie van de stratosfeer. Crutzen moet jonge onderzoekers opleiden in de International School for Climate and Atmosferic Chemistry Research, waarin Utrecht gaat samenwerken met het Duitse Max Planck Institut fur Atmospharische Chemie, de hoofdzetel van Crutzen. De internationale school wordt gesteund door de ministers Ritzen en Pronk. Groot-Brittannie en Denemarken willen erin participeren
  • Naarmate de afstand tussen de bureaucratie en de onderwijsinstellingen groter is, naarmate men meer in een andere wereld leeft, veroorzaakt dat meer ellende. De bevolking van de universiteit is meer dan wie ook bedreven in academic games, het negeren, vermijden en verwaarlozen van overheidsbeleid dat hun niet bevalt, door een commissie in te stellen, door bij wijze van antwoord aan de overheid een enorme stapel papier te produceren. Dat stelt de Amsterdamse promovendus Olaf McDaniel, voormalig Asva-studentenactivist, nu ambtenaar op Ritzens ministerie. Zijn oplossing: minder richtlijnen, vaker rankings van de onderwijs- en onderzoekkwaliteit publiceren en studenten geld geven om onderwijs in te kopen