Wetenschap - 24 april 1997

Buitenshuis

Buitenshuis

Buitenshuis
  • De universiteit in Leiden heeft de hoogte van de collegegelden bijgesteld. Goed nieuws voor de studenten is dat langstudeerders die na hun zesde studiejaar alsnog hun studie afronden, het collegegeld deels terugkrijgen. Nu betalen ze nog het bovenwettelijke tarief van 3450 gulden per jaar. Voor langstudeerders die niet afstuderen, gaat het tarief echter omhoog naar 3600 gulden. Verder moeten de extranei (geen colleges, wel examens) even slikken: het tarief stijgt met 1125 gulden naar 2575 florijnen. Het Leidse bestuur meent dat door de teruggaveregeling voor langstudeerders geen goedkope extranei-regeling meer nodig is
  • De Vrije Universiteit in Amsterdam heeft een nieuwe variant om met subsidie extra betastudenten te trekken. Eerstejaars aardwetenschappen, wis-, natuur- of scheikunde krijgen een extra jaar studiefinanciering van de VU als ze de propedeuse binnen anderhalf jaar afronden
  • De Nijmeegse raad stelt in een motie dat het onbegrijpelijk is dat bij de studiefinanciering wel eisen worden gesteld ten aanzien van studie-inzet, maar niet de middelen worden verstrekt die in dit kader als norm worden aangehouden, waardoor het voor veel studenten noodzakelijk is geworden om naast de studie betaalde arbeid te verrichten. Het Nijmeegse college van bestuur is het daarmee eens, evenals inmiddels het bestuur van de Vrije Universiteit, dat vorige week aangaf dat de studiefinanciering onvoldoende is
  • De Universiteit van Amsterdam heeft in februari een hoogleraar via het uitzendbureau aangesteld. De scheikundige Smit kreeg een contract bij Jobservice, het uitzendbureau van de universiteit. Je zou kunnen zeggen dat hij de eerste echte flexprof is, stelt de directeur van de faculteit. Als hij goed bevalt, overwegen we een vaste aanstelling. Vorig jaar verschafte Jobservice werk aan 1350 uitzendkrachten. Op deze manier wil de universiteit voorkomen dat ze wachtgelden moet betalen
  • Ook de studentenuitzendbureaus gaan een hoge vlucht nemen. De universiteiten in Twente, Delft en Leiden zijn bezig een aan de universiteit verbonden bureau te starten waar studenten betaalde klussen kunnen vinden bij de universiteit
  • Naast het kenniscentrum Wageningen is er nu ook Delft Kennisstad, een samenwerking tussen de technische universiteit, TNO en andere onderzoeksinstituten. De agrarische hogeschool Delft wil zich daarbij aansluiten, om te beginnen door een verhuizing naar een gebouw van de universiteit
  • Tumult op de Groningse universiteit; de faculteit der Godgeleerdheid en godsdienstwetenschap is volledig van slag nu hun kantinejuffrouw, Jo Zoutman, is overgeplaatst. Zoutman werd per 1 april met onmiddellijke ingang overgeplaatst naar de geneeskundefaculteit, nadat ze vier weken was weggeweest en een puinhoop had achtergelaten volgens haar baas. De studenten en docenten willen Zoutman echter terug, hebben in een dag 150 handtekeningen verzameld en een homepage voor haar terugkeer geopend. Een menselijk mens die dat uitstraalt in de kantine en een goed woord heeft voor iedereen. Een van Zoutmans fouten was dat zij de koffiemokken van docenten en studenten afwaste; dat behoorde volgens de baas niet tot haar reguliere taken
  • Klimatologen plegen hun inzichten te baseren op scenarioberekeningen, met als basis causaliteit: de samenhang tussen oorzaak en gevolg. Het systeem Aarde is echter dermate complex dat het niet te modelleren valt, meent theoretisch ecoloog Jeroen van der Sluijs. De Utrechtse promovendus legt uit dat de complexiteit van een rekenmodel een grens heeft - daarboven spelen fouten in de data een (te) grote rol in de uitkomst en neemt de betrouwbaarheid van het model af. Met de huidige grote klimaatmodellen zitten we al aardig aan die grens, meent Van der Sluijs. Ik zeg niet dat de modellen waardeloos zijn, wel dat wiskundige representatie een deel van het probleem buiten beschouwing laat. Dan heb ik het vooral over de onzekerheden waarmee klimaatverandering omgeven is. Het is ondoenlijk alle onzekerheden in een klimaatmodel te verwerken. Dat zou leiden tot gigantische rekenexercities die zelfs met moderne computers te veel rekentijd vergen.