Nieuws - 17 april 1997

Buitenshuis

Buitenshuis

Buitenshuis
  • De biologie-studenten in Utrecht vertonen cafe-gedrag in de collegebanken: ze kletsen en consumeren. Docent Peters stoort zich er nog aan, de anderen gedogen het gedrag inmiddels. De bioloog Peters heeft wel een verklaring: De student bezet de collegebanken met zijn vrienden en voelt zich daar veilig en gelukkig. Dan komt zo'n docent het territorium binnen en verstoort, als een ongewenste indringer, de gezelligheid. Dat wordt natuurlijk niet gepikt...
  • De Nijmeegse universiteit straft sinds een half jaar vakgroepen wier promovendi te lang over hun onderzoek doen: ze krijgen een lagere promotie-premie en moeten zelf het wachtgeld betalen zolang de promotie niet is afgerond. Als het zo doorgaat, nemen we hier geen aio's meer in dienst, verklaart psychologie-hoogleraar Vossen. Volgens hem heeft de vakgroep de promotie-duur niet in de hand, terwijl die er wel voor wordt gestraft. Gevolg is dat de vakgroep bezuinigt op tijdelijk personeel, dat aan de begeleiding van de aio's natuurlijk part noch deel heeft. Ik hoor nu geluiden dat je je goede geld beter kunt besteden aan postdoc's dan aan aio's. De beleidsmaker: Het effect waar Vossen op wijst hebben we niet voorzien, dit soort gesputter overigens wel.
  • Twee universiteiten, Utrecht en Leiden, hebben al aparte studieprogramma's en vakken voor excellente studenten. Ook de Vrije Universiteit wil nu extra getalenteerde studenten extra uitdagingen bieden. Als studenten in staat zijn meer studiepunten te halen dan de gebruikelijke vier maal 42, kun je ook concluderen dat het onderwijsaanbod voor hen te gemakkelijk is, niet uitdagend genoeg, meent rector Boeker. Hij wil geen aparte klasjes, maar extra aandacht voor de excellenten. De faculteiten vinden dat echter overbodig: het onderwijs in de specialisatie-fase is nu al onderwijs op maat
  • Vanaf de jaren zeventig is het bergafwaarts gegaan met de maatschappelijke betrokkenheid van het Nijmeegse Derde Wereld Centrum. 't Is pragmatisch en rationeel geworden, net alsof je plantjes bestudeert, aldus een student, vooral de intellectuele behoeften van de staf worden bevredigt. De stem uit de Derde Wereld is verloren gegaan, maar die stem wil een kleurentelevisie, een koelkast en een brommertje, meent medewerker Paul Hoebink van het centrum. Directeur Gerrit Huizer, die volgend jaar met emeritaat gaat, voelt zich echter de laatste representant van mijn vrienden uit het Zuiden. Daarvoor is geen opvolger, wat wel nodig is in deze golf van professionalisering en bureaucratisering.
  • In Delft worden ze nerveus over de dalende vooraanmelding van vwo-scholieren; enkele faculteiten schakelen nu extra scholieren-wervers en een extern bureau worden in. Meer samenwerking tussen de faculteiten om het algemene imago van techniek te verbeteren, lijkt nu het parool. Voorbeeld: het sponsoren van tv-series. Ik had gedacht: laat iemand bij Goede tijden, slechte tijden werktuigbouw gaan studeren. En dan geen nerd, maar een echt stuk. Daar kun je om lachen, maar zulke zaken hebben wel degelijk invloed, aldus een voorlichter
  • Net als in Wageningen is de bestuurlijke organisatie van de Universiteit van Amsterdam al jaren in beweging. Net als in Wageningen komen daar nu onderwijs- en onderzoeksinstituten met een eigen budget. De instituten zijn als ijsschotsen die al drijvende hun plaats in de universiteit moeten vinden, aldus collegevoorzitter Jankarel Gevers. Omdat er momenteel teveel ijsschotsen zijn, moeten ze in de toekomst worden geclusterd (weer een bekend woord). Gevers trots: We zijn al jaren bezig met decentraliseren en het clusteren van faculteiten; die geschiedenis hebben andere universiteiten niet. Het blad Folia heeft de UvA nu aangemerkt als diepvries-universiteit
  • De Maastrichtse universiteit bereidt een fusie voor met het Limburgs Universitair Centrum in het Vlaamse Diepenbeek. Een commissie, met de rectoren van beide instellingen en hoge ambtenaren van het Nederlandse en Vlaamse ministerie van Onderwijs, kijken of de twee Limburgse universiteiten doublures in de opleidingen kunnen opheffen. Zowel in Maastricht als Diepenbeek zijn opleidingen Geneeskunde en Economie gevestigd. De commissie moet voor 1 oktober rapporteren over de binationale universiteit