Nieuws - 10 april 1997

Buitenshuis

Buitenshuis

Buitenshuis
  • Twintig Amsterdamse studenten zijn geschorst door de universiteit omdat ze hebben gefraudeerd bij het examen Inleiding in de communicatiewetenschap. De communicatie van de bestrafte studenten bestond uit het overschrijven van elkaars werkstukken, wat leidde tot identieke of vrijwel identieke werkstukken, aldus de examencommissie. Ze zijn uitgesloten van verdere deelname aan het propedeusevak, krijgen geen studiepunten en moeten volgend jaar het vak opnieuw volgen. Volgens een anonieme student kwam het zelfs voor dat studenten werkstukken uit de postvakjes van de docenten haalden, om ze te kopieren en zelf in te leveren. Het probleem van de driehonderd studenten was dat ze allen in een week een werkstuk moesten maken en waren aangewezen op een beperkte hoeveelheid literatuur in de bieb
  • De Maastrichtse onderwijsgoeroe Wynand Wijnen is voorzitter van de commissie die de plannen voor onderwijsverbetering van de universiteiten beoordeelt, maar hij helpt de universiteiten tevens bij het opstellen van die plannen. Zo heeft hij de voorstellen uit zijn eigen Maastricht al bij voorbaat getoetst, als adviseur van het college van bestuur. Ik heb gewoon uitgelegd hoe de criteria worden toegepast, legt hij uit. Niet alleen in Maastricht, maar ook in Wageningen en bij nog een andere universiteit, die hij ook adviseert
  • Zodra je weerstand tegen het studeren voelt opkomen, moet je stoppen. Dit verrassende advies geven de studentenpsychologen van de Vrije Universiteit, die het tienjarige bestaan van de studievertragingsgroepen vieren. Iemand die weerstand heeft tegen studeren, gaat eerst thee zetten, even de krant lezen of tv kijken. De psychologen willen dat de studenten stoppen met studeren. Dat is een paar weken leuk, maar daarna niet meer. Het is niet de bedoeling dat je in die tijd iets leuks gaat doen. Een deelnemer reageert op de groepssessies: Ik heb ontdekt dat acht uur studeren op een dag niet haalbaar is.
  • De Tilburgse student Martin Schapendonk heeft een belastingtruc voor studenten ontdekt. Eerstejaars studenten met prestatiebeurs en ouderejaars die de temponorm niet hebben gehaald, kunnen per jaar honderden guldens van de belasting terugkrijgen. De clou zit m volgens Schapendonk in het begrip lening: de prestatiebeurs is formeel een lening, zodat studiekosten mogen worden afgetrokken. Daarom mogen studenten het collegegeld, aanschaf van boeken, de afschrijving van de computer en schrijfgerei (gauw zo'n drieduizend gulden) aftrekken van hun bijverdiensten. Zorg er wel voor dat je geen J-biljet (voor jongeren onder de 27 jaar) aanvraagt, maar een T-biljet, want alleen op het laatste formulier staat de post studiekosten
  • Terug naar oude tijden, nu de universiteitsraad na 26 jaar wordt afgeschaft: de Universiteit van Amsterdam stelt komend studiejaar de senaat weer in. Het college van hoogleraren moet het bestuur adviseren over onderwijs en onderzoek. Het zijn onze meest belangrijke personeelsleden, die we het duurst betalen, en ik vind dat je daarvan gebruik moet maken, verklaart collegevoorzitter drs Jan Karel Gevers. De moderne senaatsleden heten academic professionals die de hardcore van onze kennis-onderneming vormen
  • Aerosolen, kleine vaste en vloeibare deeltjes in de lucht, beinvloeden het klimaat, kunnen mensen ziek maken en spelen een grote rol bij smogvorming. Delftse onderzoekers hebben nu een apparaat ontworpen, genaamd Star Wars, om de grootte en de chemische samenstelling van de deeltjes te meten. In het apparaat passeren de deeltjes eerst twee laserstralen, die hun grootte meten. De tweede straal fungeert daarnaast als startsignaal voor een derde laserstraal die de deeltjes aan stukken schiet. De brokstukken worden in een elektrisch veld versneld; de tijd die ze nodig hebben om een bepaalde afstand af te leggen geeft informatie over de samenstelling van de fragmenten. Als je wilt onderzoeken welke stoffen samen een roetdeeltje vormen, gebruik je de laserintensiteit als variabele om de verschillende stoffen zo goed mogelijk te herkennen, legt onderzoeker Jan Marijnissen uit in het blad Delta