Nieuws - 20 maart 1997

Buitenshuis

Buitenshuis

Buitenshuis
  • Utrechtse studenten Diergeneeskunde hebben er een aardige bijverdienste bij: Brabantse varkensbedrijven screenen op varkenspest. Een maand geleden vroeg het ministerie van LNV of de Utrechtse faculteit tientallen studenten kon regelen om de bedrijven te controleren. De medewerker Onderwijszaken heeft nu een soort flexibel uitzendbureautje waar studenten zich kunnen aanmelden voor 35 gulden bruto per uur, plus lunchvergoeding. Dagelijks tappen ze bij 350 bedrijven in besmet gebied bloed af bij de varkens. Veel boeren zien het echt niet meer zitten, meldt een studente. Ik ben in bedrijven geweest waar de varkens tot de enkels in de mest staan.
  • Studente Karlijn van Aerde stelde in het Utrechtse universiteitsblad voor een collegetrein te starten en NS heeft besloten dat deze trein in de zomer gaat rijden. In de trein wordt een speciale coupe gereserveerd waar studenten colleges van twintig a dertig minuten kunnen geven voor andere treinreizigers. Nadat Paul Haenen, alias Margreet Dolman, het plan op tv omarmde, hapte NS snel toe. De spoorwegen willen Haenen gebruiken voor een reclamecampagne, veronderstelt Van Aerde
  • Het Nederlands is weer een term rijker: tempotaart. Economiestudenten van de Vrije Universiteit reikten een taart uit aan examinator Boone, omdat deze het examen snel had nagekeken. Veel economiedocenten slagen er niet in de examens binnen dertig dagen na te kijken en de studenten willen daar verandering in brengen
  • De vier studentenbladen in Nederland leven op voet van oorlog met elkaar, omdat ze allemaal zoveel mogelijk advertenties willen binnenhalen om te overleven. De laatste aantijging: Het blad Studieweek is een propagandablaadje van de Scientology Church. Reactie: Het is kwalijke laster. Wel zou Studieweek de verspreidingsbakken van concurrent Sum in Rotterdam hebben gebruikt. De hoofdredacteur van Sum: Gek zijn ze. Zijn collega van Nobiles: Zonder toestemming heeft Studieweek in de school (in Enschede, red.) stickers op de muur geplakt. Nobiles op zijn beurt vond het geen probleem om de concurrenten van Memory Magazine november vorig jaar belachelijk te maken. Nobiles: Geintje, mogen zij ook doen. Memory: Flauw; wij worden er ook op aangekeken als de anderen zich misdragen.
  • De Universiteit Twente heeft een campus. Een werkgroep ontwikkelde een ingenieus plan om daarmee te bezuinigen en extra studenten te werven. Het werkt zo: de student met geldgebrek moeten baantjes krijgen op de campus om zijn inkomen aan te vullen. Portier bijvoorbeeld, of afwashulp. Dat kan de universiteit organiseren op haar campus, door de universitaire medewerkers die dat nu doen te ontslaan. Verder kunnen studenten nieuwe initiatieven ontplooien op de campus, zoals een eigen campustaxiservice en onderzoeksopdrachten voor bedrijven. Daarmee vergroot de universiteit haar aantrekkelijkheid voor studenten en behoedt ze het campus- en verenigingsleven voor een sluipende teloorgang, aldus de werkgroep. De Engelsen werken al zo
  • De Groningse universiteit doet een nieuwe poging om de aio's met een betaalde baan te veranderen in beurspromovendi. Het voorstel van het college van bestuur werd vorig jaar afgewezen door de universiteitsraad, maar nu stelt een commissie dat een promotieproject vooral een opleiding tot onderzoeker is. Wel moet de begeleiding van de aio's beter en moeten de neventaken van de aio, bijvoorbeeld onderwijs, afnemen. Het is geen botte bezuiniging, vindt het bestuur: de geringere uitgaven aan aio's moeten leiden tot het aannemen van meer docenten, om het onderwijs te kunnen uitvoeren
  • De ideale feministische universiteit van de toekomst ziet er volgens de Tilburgse docent Vrouwenstudies Alkeline van Lenning als volgt uit: een college van bestuur met een vrouw en een kleurling; betaalde werkweken van maximaal dertig uur; docenten die bij elkaar college volgen en samen met de studenten artikelen schrijven; en een universitaire campus met een Stiltecentrum en een Lawaaicentrum. Er is uiteraard ook kinderopvang op het terrein; degenen die langer dan dertig uur willen werken, moeten wekelijks evenveel uren op de kinderen passen. En elke medewerker moet een artikel schrijven met een medeauteur, uitgezocht door de Commissie ter bevordering van wetenschappelijke discussie en collegialiteit