Nieuws - 13 maart 1997

Buitenshuis

Buitenshuis

Buitenshuis
  • De varkenspest speelt het Tilburgse studentencorps St. Olof parten. Op 14 maart begonnen de feestelijkheden rond het zeventigjarig bestaan en naar Brabantse gewoonte moet er dan een rijjool met versierde rijtuigen en boerenwagens door de straten trekken. Probleem: St. Olof heeft veel tractoren en wagens besteld in besmet gebied en die mogen het gebied niet uit. Als creatieve oplossing heeft de lustrumcommissie materiaal bij de Bossche carnavalsvereniging besteld
  • De hogesnelheidslijn kan de Nederlandse overheid nog duur komen te staan, meent de Leidse jurist Hendrik Ploeger. Grondeigenaren kunnen mogelijk geld vragen voor een tunnel onder hun land, omdat het eigendom daarvan in principe tot het middelpunt der aarde reikt. Voor het telen van spruitjes zit zo'n tunnel niet in de weg, maar wat als de eigenaar de volgende eeuw zijn perceel kan verkopen voor de bouw van een torenflat? De huidige wetgeving voorziet niet in dit soort problemen, meent Ploeger
  • Heeft de Universiteit Utrecht geld aangenomen van de Japanse maffia? De universiteit nam in 1994 een miljoen gulden aan van de Sasakawa Peace Foundation. De oprichter zou oorlogsmisdadiger, actief lid van de beruchte Moon-sekte en sleutelfiguur bij de Japanse maffia zijn. Bovendien werd het fonds gevuld met het organiseren van louche motorbootraces. Volgens het Utrechtse bestuur is er niets aan de hand: ook de universiteiten van Berkeley, Princeton, Yale, Oslo en Coimbra ontvingen geld, en de motorbootraces staan onder toezicht van het Japanse ministerie van transport
  • De Rotterdamse econoom Arjo Klamer was medeondertekenaar van het pamflet tegen de invoering van de Euro. Hij vindt het een verademing dat er nu een discussie over Europa mogelijk is, maar vreest dat studenten met interesse in het Euro-debat niet aan hun trekken zullen komen bij de economiecolleges. Laten we eerlijk zijn: de economische wetenschap laat ons in deze situaties in de steek. Ondanks de Nobelprijs voor Douglas North moet de institutionele economie nog van de grond komen en erkend worden als een cruciaal onderdeel van onze wetenschap. Waar de economen praten over monetarisme en wisselkoersen, wil Klamer het hebben over dat vreselijk dure en ineffectieve Europees parlement, over de macht van het Franse dirigisme en over de betekenis van een onafhankelijk Nederland
  • Naast Wageningen is ook in Groningen de discussie over de bestuursbeurzen hoog opgelopen. Het Gronings college stelt elk jaar ruim driehonderd beurzen beschikbaar; 5100 gulden voor een zware bestuursfunctie, de helft voor een lichtere functie. De Studentenfractie Groningen wilde dertig beurzen meer, had een vooroverleg met het college van bestuur en kwam niet tot overeenstemming. Daardoor begon de raadsvergadering een uur te laat. Ruzie en ongenoegen waren het gevolg, maar uiteindelijk koos de raad voor het collegevoorstel
  • Eindhoven wil een marktgestuurde beurs instellen om meer studenten voor de betastudies te trekken. Een consortium van bedrijven denkt erover in het eerste studiejaar vijftig getalenteerde studenten onder bepaalde voorwaarden vijfduizend gulden te geven. Verder wil het consortium vwo-scholieren meer interesseren voor een ingenieursopleiding en wil het de mogelijkheid vergroten om af te studeren bij een bedrijf
  • De Nederlandse taal verdwijnt in de wetenschap, concludeert het Pedagogisch Tijdschrift tot zijn spijt. Wetenschappers publiceren steeds vaker in buitenlandse tijdschriften en het bestaan van Nederlandstalige tijdschriften komt in gevaar. Leidse wetenschappers zien in de toekomst alleen nog een rol voor Nederlandstalige populair-wetenschappelijke stukken. En de geschiedenis van Staphorst kun je gerust in het Nederlands publiceren; dat vindt niemand erg, stelt emeritus-hoogleraar Van der Waals
  • De Tilburgse universiteit wil de vakgroep Sociologie opheffen, omdat die door interne strubbelingen niet goed functioneert. Het college van bestuur en het faculteitsbestuur, onder leiding van decaan Theo Beckers (ex-LUW) zijn het eens over de opheffing, maar de faculteitsraad is tegen. Wat nu? Als de partijen er binnen een week niet uitkomen, dreigt het college van bestuur een tijdelijke bewindvoerder aan te stellen bij de faculteit Sociale wetenschappen