Nieuws - 6 maart 1997

Buitenshuis

Buitenshuis

Buitenshuis
  • De diescommissie van de Delftse studentenvereniging Virgiel wilde het bestuur, dat een weekje op vakantie was, verrassen. Een collecte aan de bar leidde tot een nieuwe bestuursbak, een Pontiac. Probleempje: de poort naar de buitenplaats was te smal. Daarom moest een kraan, met een speciaal frame, de bak inparkeren. Het kraanbedrijf: Ach, we doen wel vaker rare dingen. Ik heb het afgeleerd om vragen te stellen. Volgende week komen we hem wel weer ophalen.
  • De Universiteit Utrecht heeft een proces gewonnen tegen het blad Penthouse. Dat had in februari de Utrechtse onderzoeker dr Theo Sandfort afgeschilderd als promotor van seks met kinderen. Na het artikel werd de onderzoeker bedreigd met de dood en moest hij onderduiken. Sandforts opvatting dat seksuele handelingen tussen volwassenen en minderjarigen niet per definitie schadelijk zijn, staat, hoewel controversieel, in direct verband met zijn wetenschappelijk onderzoek, oordeelde de rechter. Penthouse moet het artikel rectificeren en dertigduizend gulden betalen en krijgt een verbod op herhaling. Het blootblad had Sandfort namelijk al eens eerder op de korrel genomen
  • Actuele geologie dan. De lichte aardbeving in het Groningse Ter Apel, twee weken geleden, geeft aan dat Noordoost-Nederland binnen afzienbare tijd een zware aardbeving mag verwachten. Dat stelt het Onafhankelijk Geologen Platform, ondergebracht bij de Wetenschapswinkel Natuurkunde aan de Groningse universiteit. Volgens de geologen wordt het risico van een zware aardbeving ten gevolge van gaswinning onderschat
  • Het Delftse college van bestuur wil de eisen voor nieuwe hoogleraren aanscherpen. De Britse ergonoom Bill Green sloop nog net tussen de mazen door, toen hij zonder academische achtergrond hoogleraar Industrieel ontwerpen werd. Hij solliciteerde niet. Ik wist dat ik op geen enkele manier aan de eisen kon voldoen, maar (...) ze vroegen gewoon te veel. Een gepromoveerd internationaal succesvol ontwerper en ergonoom zal in Amerika vijf keer zoveel verdienen als hier. Er zijn academici die zich naast mij ongemakkelijk voelen. Terecht, want een goed wetenschapper dient zich af te vragen hoe iemand als ik deze positie kan innemen, buiten alle gangbare wegen om.
  • De commissie-Drenth adviseert minister Ritzen om studenten met goede eindexamencijfers zonder loting toe te laten op de universiteit. De kritiek is niet van de lucht. Het meest verrassende alternatief komt van de Maastrichtse rector Job Cohen, voormalig staatssecretaris onder Ritzen. Ik heb in de jaren zeventig ooit een stuk geschreven en daarin staat een prachtig selectiecriterium. Laat de student bepalen welk percentage van zijn latere inkomen hij bereid is in te leveren. Wie het meeste wil inleveren, wordt toegelaten. Dan meet je pas echt de motivatie.
  • De betafaculteiten in Nederland hebben het moeilijk, omdat het aantal studenten afneemt. Neem de faculteit der wiskunde en natuurwetenschappen in Groningen, die zeven miljoen gulden moet bezuinigen en inmiddels een reorganisatie heeft aangevraagd. De scheikundedecaan stemde in met de reorganisatie. Zijn collega bij natuurkunde onthield zich van stemming; hij wil een algemene inhoudelijke visie en kraakt de boekhoudkundige benadering van de huidige bezuiniging af. De discussie lijkt dus op de problematiek van de sector Plant- en gewaswetenschappen van de LUW
  • De Nederlandse ethologie heeft haar naam en faam op de eerste plaats te danken aan het driedoornige stekelbaarsje, meldt het Leidse blad Mare. Zo'n zestig generaties hebben onder het oplettend oog van onderzoekers in de Leidse aquaria rondgezwommen, maar dit jaar gaat de baars met pensioen. Geld- en ruimtegebrek, alsook de opkomst van DNA-technieken als controlemiddel op evolutionaire hypotheses zijn de oorzaak. Hoogleraar Carel ten Cate, die de knoop doorhakte: Verschrikkelijk jammer. Een breuk met het verleden, dat besef ik ook.
  • De Amsterdamse universiteitsraad is tegen opsplitsing in een ondernemingsraad en studentenraad en heeft het voorstel van het college van bestuur verworpen. De studenten waren verantwoordelijk voor de uitspraak. De druktemakers van Progressief Personeel - eerst faliekant tegen een ondernemingsraad, toen onomwonden voor - onthielden zich van stemming