Nieuws - 20 februari 1997

Buitenshuis

Buitenshuis

Buitenshuis
  • Geloof niet wat je meet, en meet niet wat je gelooft. Met deze lijfspreuk nam de Delftse hoogleraar Arie van den Beukel afscheid. In zijn rede Pleidooi voor meer nutteloosheid stelt hij tevreden vast dat zijn materiaalkundig onderzoek nog nooit iets bruikbaars heeft opgeleverd. Om wetenschap te bedrijven, moet je je niets van de korte termijn aantrekken. De nutsvraag is oninteressant. Verder: Mensen die beweren dat wetenschap leuk is, zijn niet goed wijs. Een avondje cabaret, dat is leuk. Wetenschap bedrijven is doodlopen en weer opnieuw beginnen.
  • Het bindend studieadvies in Leiden - deze universiteit wil eerstejaars met onvoldoende studiepunten wegsturen - was een media-hype de afgelopen weken. De kranten hebben 104.600 millimeter kolommen volgeschreven over de Leidse actie, hebben Leidse voorlichters uitgerekend. Niet alle publiciteit was overigens positief. Zo kopte de Telegraaf: Leiden verstrekt studenten 1200 oprotadviezen
  • Een ecologische maatschappij is niet op de eerste plaats een maatschappij van versobering en zelfbeperking, maar een maatschappij waarin de kwaliteit van het leven centraal staat. Dit betoogde de Leidse politicoloog dr Marius de Geus. Met een hoog-rendementsketel is het net zo warm in huis als met een conventionele. Hij vindt de term duurzaamheid het meest vervuilde begrip van de jaren negentig. De inzet is dat de economie blijft groeien, maar dat natuur en milieu daar voordeel aan hebben. Ideeen over selectieve krimp van de economie komen niet eens aan bod. Hij wil daarom een Visie, een ecotopia, zoals Nederland als een aangename tuin, dat kun je prachtig uitbeelden
  • Nijmegen ziet af van een vijfjarige biologie-opleiding, zodat alleen Groningen en Utrecht uit eigen zak een extra studiejaar financieren. Overleg tussen de twee Amsterdamse universiteiten, Leiden en Nijmegen heeft uitgewezen dat deze vier voorlopig afzien van een vijfjarige biologiestudie. Deze universiteiten willen wel een extra studiejaar, maar hebben het geld niet. Wageningen, dat eveneens vasthoudt aan een vierjarige opleiding, is niet in het overleg is betrokken
  • Het gaat dermate goed met de Universiteit Utrecht dat haar topbestuurders zichzelf vorig jaar een salarisverhoging van tien tot vijftien procent hebben gegeven. Het betreft een toelage op het salaris wegens de uitstekende vervulling van de functie. Nadat Utrecht medio 1996 criteria opstelde voor de toelage, wilden de drie collegeleden en twee hoge directeuren in aanmerking komen voor de regeling. Collegevoorzitter J. te Veldhuis wil niet op de zaak reageren. In Nederland is het een code dat de arbeidsvoorwaarden tot de privacy behoren.
  • De keuze tussen universiteitsraad en ondernemingsraad onder de universiteitsbestuurders lijkt in het voordeel van de laatste uit te vallen. Utrecht, Leiden, Groningen, Rotterdam en Maastricht lijken te opteren voor een universiteitsraad met studenten en personeel. Amsterdam (twee keer), Twente, Delft, Eindhoven, Nijmegen en Wageningen opteren voor een ondernemingsraad plus een studentenraad. Tilburg heeft een ondernemingsraad, maar lijkt daar vanaf te willen
  • De Universiteit van Amsterdam heeft een kamer gehuurd in Hongkong, bij de Baptist University. Via deze pied-a-terre wil Amsterdam Chinese studenten werven. De vestiging wordt ook gebruikt door de universiteiten uit Leiden, Utrecht en Groningen, waarmee Amsterdam samenwerkt in het buitenland
  • De Amerikaanse journalist Robert Kaplan maakt een Reis naar de einden der aarde, waarin hij de gewelddadige overgang naar de Nieuwe Middeleeuwen op aarde voorspelt. De epidemieen, overbevolking, drugskartels en het uiteenvallen van de natiestaten in West-Afrika zijn voorboden van deze nieuwe wereld, meent Kaplan, die zich te weer stelt tegen staatsreligie nummer een in de Verenigde Staten: optimisme. Utrechtse wetenschappers relativeren zijn doemscenario. Malaria, aids, misdaad, vervuild drinkwater, smerige wc's: stuk voor stuk collectieve angsten waardoor Amerika geobsedeerd is, analyseert historicus Van Goudoever. Kaplan onderkent de eigenwaarde en overlevingskracht van de mensen in sloppenwijken en conflictregio's niet.