Nieuws - 9 januari 1997

Buitenshuis

Buitenshuis

Buitenshuis
  • Amsterdamse studenten kopen jaarlijks voor tien miljoen gulden gestolen fietsen, meldt het Amsterdamse universiteitsblad Folia. Daarmee zijn de studenten goed voor een kwart van de omzet aan gestolen fietsen in de hoofdstad. Heling in gejatte karretjes begint in academische kringen folkloristische trekken aan te nemen. In Portugal en Zweden worden studenten per advertentie gewezen op de plekken waar ze, als ze in Amsterdam gaan studeren, goedkoop aan een fiets kunnen komen, meldt de fietscoordinator van de gemeente Amsterdam. De gestolen fietsen kosten tussen de 10 en 25 gulden. De helft van de Amsterdamse studenten fietst erop rond. Eerstejaars die worden betrapt bij het kopen, gaan achter de tralies, maar die actie heeft weinig succes
  • In Leiden ijlt de affaire-Diekstra (grootschalig plagiaat door psycholoog) nog even na. De pijlen van de fanclub van Diekstra richten zich op hoogleraar Ad Kerkhof, mede-auteur met Diekstra van een (gekopieerd) artikel uit 1986 over zelfmoord. Kerkhof meldde het plagiaat pas afgelopen najaar aan een commissie. Was hij een partner in crime of een Judas, zoals de fanclub op zijn huis kalkte? Nee, aldus Kerkhof, hij trok pas afgelopen jaar de bewering van Diekstra dat het geen plagiaat was, na. Verder heeft collega-psycholoog en Diekstra-aangever prof. G.A. Kohnstamm het zwaar. Kohnstamm is inmiddels uit Leiden vertrokken, maar zijn vrouw Rita werkt (nog) op de vakgroep van Diekstra, die solidair is met haar hoogleraar
  • De Vrije Universiteit in Amsterdam heeft negen miljoen gulden van minister Pronk gekregen voor een project in zes Afrikaanse landen. Het geld is bestemd voor verbetering van traditionele technieken voor bodembescherming en waterconservering. Daar hebben de boeren meer aan dan aan moderne westerse landbouwmethoden, blijkt uit het boek Sustaining the soil van VU-medewerker Chris Reij. Een boer uit Burkina Faso (Yacouba Sawadogo) heeft meer betekend voor de landbouw in de Sahel dan al het werk van westerse onderzoekers op het gebied van bodembescherming en waterconservering in de afgelopen decennia bij elkaar, stelt Reij. Dat kunnen de Wageningers in hun zak steken
  • Het universiteitsblad KU Nieuws heeft de inteelt bij de 255 Nijmeegse hoogleraren onder de loep genomen. KU Nieuws komt uit op een factor van 0,45. Hoogleraren die in Nijmegen gestudeerd hebben, krijgen 0,2 punten; zij die er gepromoveerd zijn krijgen 0,4 punten en degenen met een betrekking aan de universiteit voor hun benoeming eveneens 0,4. Conclusie: aardig wat inteelt, maar de relatie tussen inteelt en kwaliteit is moeilijk te leggen. Toch missen de Nijmeegse collegevoorzitter en het hoofd Personeelszaken de mogelijkheid voor de faculteiten om de ramen af en toe eens lekker open te zetten
  • Studenten die kritiek hebben op de manier waarop wordt gedoceerd, moeten wegblijven van het college. Dat is het duidelijkste signaal dat studenten kunnen geven, stelde de collegevoorzitter van de Erasmus Universiteit onlangs. Dat lieten de Rotterdamse studenten zich geen twee keer zeggen. Dr Hans van der Braak, van het vak Maatschappelijke verandering, is daar nu de dupe van geworden. Ik ga geen college geven aan drie of vier man; daar ben ik te goed en te duur voor, aldus Van der Braak. Hij heeft alle colleges van het verplichte vak afgezegd, maar is teruggefloten door het vakgroepsbestuur. Op het laatste college kwamen twee studenten. De docent baalt van de studenten - Ze hebben een zap-mentaliteit - en van de collegevoorzitter: Hij ondermijnt de relatie tussen student en docent
  • De Maastrichtse aio Marc Bonten voorspelt dat de resistentie van bacterien tegen antibiotica alarmerende vormen gaat aannemen in de wereld. In de Verenigde Staten, waar veel antibiotica worden gebruikt, zijn al enterococcen gevonden in ziekenhuizen die ongevoelig zijn voor krachtige antibiotica. We weten dat alle bacterien uiteindelijk niet meer reageren op antibiotica. Er is behoefte aan een nieuwe klasse van antibiotica, maar de industrie wil er niet aan. Deze resistentie kan een grotere doodsoorzaak worden dan AIDS.
  • De meeste colleges van bestuur lijken de universiteitsraad te willen vervangen door een ondernemingsraad. De besturen van de Universiteit van Amsterdam en de TU Delft hebben zich daar eind december voor uitgesproken. Ook het bestuur in Wageningen denkt in deze richting, omdat de fusie met DLO dan eenvoudiger wordt