Wetenschap - 19 november 1998

Buitenshuis

Buitenshuis

Buitenshuis
  • Nederlanders lijden aan geheugenverlies voor het landschap, meent schrijver Willem van Toorn. Met verbazing zag hij in 1995 de verontwaardiging bij mensen wier huis onder water kwam te staan in de uiterwaarden. Toen het parket ronddreef en de verwarmingsketel onder water stond, vroeg niemand zich af: wat heb ik gedaan? Als men naar de oude huizen had gekeken, had men gezien dat de vloer altijd van steen is, dat het woongedeelte boven is. Aan de Maas stond een kasteel dat nu is ingericht als restaurant. In de kelder was de wijn opgeslagen. Die kelder kwam onder water te staan, de flessen dreven er nog, maar de etiketten waren er af. In die kelder waren al sinds de Middeleeuwen strepen aanwezig om aan te geven hoe hoog het water ooit geweest was. De restauranteigenaar had nooit de moeite genomen naar de hoogwatertekens te kijken. (Wetenschap, Cultuur en Samenleving)
  • Utrechtse studenten kunnen binnenkort een getuigschrift machinaal melken halen op het melkveehouderijbedrijf van de faculteit Diergeneeskunde. Op dit moment kunnen co-assistenten al zo'n getuigschrift halen bij docent Jan van Schip, maar in het nieuwe curriculum kunnen ook tweede- en vierdejaars studenten examen doen. (U-blad)
  • Na Nijmegen zien meer universiteiten brood in een fusie van hun geneeskundeopleiding met het plaatselijke academisch ziekenhuis. Zo moeten de geneeskundefaculteit en het academisch ziekenhuis van de Vrije Universiteit fuseren tot het VU Medisch Centrum en wil de faculteit Geneeskunde en gezondheidswetenschappen van de Universiteit Maastricht een fusie met het academisch ziekenhuis. De Universiteit van Amsterdam ging deze universiteiten al voor - daar is de geneeskundefaculteit volledig opgenomen in het AMC. Ook in Leiden en Utrecht is de integratie begonnen. (Ad Valvas, Observant)
  • Terwijl de agroindustrie mooie winsten maakt, tobt de boer met zijn inkomsten. Logisch, want hij krijgt maar een klein deel van de verkoopprijs, heeft de Alternatieve Consumentenbond uitgezocht. Een zak frites van driehonderd gram kost twee gulden in de winkel; de boer ontvangt daarvan achttien cent voor de benodigde aardappelen. Varkenshaas doet 29,70 gulden de kilo bij de slager, maar de varkenshouder ontvangt daarvan slechts 2,94 gulden. Iets beter vergaat het de suikerbietenboeren: ze telen zeven kilo bieten a twaalf cent de kilo voor een kilo suiker van 2,50 gulden, waarmee ze dertig procent van de verkoopprijs innen. Dat hoge percentage komt door het EU-beleid, dat de minimumprijzen hoog houdt door importbeperkingen. (Oogst)
  • De Universiteit van Amsterdam gaat veertig miljoen gulden bezuinigen op het onderwijs en onderzoek in de komende vier jaar. De UvA krijgt deze kabinetsperiode twaalf miljoen minder van het ministerie van Onderwijs en wil flink investeren in de huisvesting. Vanwege dat laatste gaat de universiteit stevig lenen op de kapitaalmarkt; ze verwacht in 2005 een schuld te hebben van zo'n 180 miljoen gulden. Het bestuur wil de bezuinigingen onder meer realiseren door centrale diensten te privatiseren en faculteiten samen te voegen. (Folia)
  • De Nijmeegse universiteit begint samen met het KNAW-instituut voor oecologisch onderzoek het Nederlands Onderzoekscentrum Stroomgebieden (NOS). Dit centrum richt zich op de beheersing van watermassa's en de bestudering van de gevolgen van rivieroverstroming voor planten en dieren. De samenwerking komt voort uit het eerdere besluit van het Nijmeegse college van bestuur om de zoetwaterbiologie tot speerpunt van onderzoek te bombarderen. Nijmegen en de KNAW, de Akademie van Wetenschappen, steken beide een half miljoen gulden in het centrum. De Nijmegenaren zijn in onderhandeling over samenwerking met de Wageningse aquatische ecologen. (KU Nieuws)
  • Het faculteitsbestuur van de Tilburgse economen wil het onderwijsgebonden onderzoek afschaffen. Dat onderwijsgebonden onderzoek is een budget waarmee de vakgroepen hun vakgebied kunnen bijhouden voor het onderwijs. Ze krijgen straks alleen nog geld voor dergelijke activiteiten als ze een project indienen bij een fonds voor onderwijsinnovatie. Dat fonds is kleiner dan het bedrag voor onderwijsgebonden onderzoek nu. Een ander deel van dit potje krijgt de onderzoeksdirecteur, die het geld naar eigen goeddunken kan besteden. Elke wetenschapper raakt 12 tot 20 procent van zijn tijd kwijt, rekent een bedrijfseconoom uit. Vandaar dat zijn vakgroep ernstig bezorgd is over de plannen. (Univers)