Nieuws - 12 november 1998

Buitenshuis

Buitenshuis

Buitenshuis
  • Het bedrijf Utopics, dat zich richt op IT-problemen, heeft een contract gesloten met de Utrechtse faculteit Wiskunde & Informatica, zodat studenten een dag in de week bij het bedrijf kunnen werken tegen een gewoon loon. De studenten krijgen een soort bijbaan in het verlengde van hun studie, met flexibele werktijden. Utopics hoopt dat de studenten een bijdrage kunnen leveren aan software-engineering. Ook de Universiteit Twente heeft zo'n overeenkomst. Het bedrijf wil tevens aio's gaan financieren. (U-blad)
  • Wageningen heeft DLO, Nijmegen een academisch ziekenhuis. Daarom verrijst daar het grootste kenniscentrum op het gebied van de medische wetenschappen en gezondheidszorg, meldt het universiteitsblad. De medische faculteit en het Radboudziekenhuis bouwen een onderwijs- en researchcentrum. De wederzijdse afstemming van het fundamenteel en toegepast medisch onderzoek van de faculteit op de topreferentiezorg in het ziekenhuis is inmiddels voltooid. Een geconcentreerd bestuur op het allerhoogste niveau moet de Nijmeegse campus maatschappelijk op de landkaart zetten als centrum met een geweldige concentratie aan kennis. (KU Nieuws)
  • Na Albert Heijn gaat ook zuivelcooperatie Coberco biologische zuivel op de markt brengen. Haar dochter Friese Ecologische Zuivel in Drachten produceert begin 1999 biologische melk en yoghurt, kort daarna gevolgd door karnemelk, vla en drinkyoghurts. Het productieproces wijkt nauwelijks af van de productie van gewone melk. De melk komt van twintig biologische boeren die een dubbeltje per liter meer beuren. Het marktaandeel van de ecozuivel wordt snel vijf procent, voorspelt Coberco. (VMT)
  • De wet Herstructurering varkenshouderij herstructureert niet, maar vernielt, meent Rabo-topman Henk van de Kerk. Zijn bank kan vaak geen overlevingsscenario's bedenken voor bedrijven die in liquiditeitsproblemen verkeren door de wet en de lage prijzen. Komende winter sneuvelt een kwart van de varkensbedrijven, voorspelt Van de Kerk. Als de tweede kortingsronde doorgaat, sneuvelt de helft van de varkenshouders. Als mijn inschatting juist is, houden we op de lange duur varkensrechten over. En zijn ze dus niets meer waard. Als ik varkenshouder was, zou ik even rustig aandoen met kopen. (Oogst)
  • We moeten terug naar de trekschuit, meent de Delftse scheepsbouwkundige Boon. Het voorttrekken van een schip, bijvoorbeeld via een rail op de bodem van de rivier, kost veel minder energie dan het voortstuwen van een boot met motor en schroef. Het naar achteren verstouwen van water om vooruit te komen kost veel energie en heeft een rendement van slechts vijftig procent, aldus Boon. Zijn kabel, onder het schip of als bovenleiding, is zuiniger, stiller, veiliger en schoner. (Delta)
  • De Universiteit Utrecht wil de brede propedeuse voor de gammawetenschappen opheffen. De sociale wetenschappen in Utrecht scoren dramatisch slecht in visitatierapporten, de Elsevier-enquete en de Keuzegids Hoger Onderwijs, stelt de decaan van de faculteit Sociale wetenschappen. Hij wil niet langer in de propedeuse een waaier aan sociale wetenschappen presenteren. Tijdens de eerste twee jaar dienen de opleidingen een grondige disciplinaire opleiding te verzorgen en pas tijdens de laatste twee jaar moet de opleiding zich verbreden, meent het faculteitsbestuur. Vorig jaar spraken de opleidingen nog in een convenant af dat ze de brede gammapropedeuse de komende vijf jaar wilden handhaven. (U-blad)
  • De Delftse stedebouwkundige prof. dr Harm Frieling wil dat de publieke besluitvorming over grote projecten als de HSL, de Betuwelijn en Schiphol tot betere en snellere resultaten leidt. Op dit moment maakt de overheid eerst een plan, waarna tijdens de inspraak zoveel bezwaren worden afgekocht dat de kosten omhoog vliegen, zonder dat de kwaliteit verbetert, aldus Frieling. Nog voordat de schop de grond in gaat, is de Betuwelijn bijna drie keer zo duur en de HSL twee keer zo duur geworden. Meest tragisch is dat als alles besloten is, niemand tevreden is. In het Metropolitane Debat zoekt Frieling naar een methode om beslissingen in een publiek debat voor te bereiden en de uitkomst te evalueren, voorafgaand aan de formele beslissing. (Platform)