Nieuws - 5 november 1998

Buitenshuis

Buitenshuis

Buitenshuis
  • In navolging van Twente mogen de studenten van de Nijmeegse universiteit iedere week een uurtje aanschuiven voor een ontbijt met het college van bestuur. Donderdag tussen acht en negen uur kunnen de sport-, cultuur- en gezelligheidsverenigingen hun ei kwijt in een informeel onderonsje. Je weet dan als vereniging in ieder geval wie de collegeleden zijn, reageert een student. (KU Nieuws)
  • De Universiteit van Amsterdam heeft de aloude Senaat weer ingesteld. Het gezelschap van hoogleraren, het gezagsorgaan van de universiteiten voor de democratisering in de jaren zestig, gaat het bestuur adviseren over onderwijs en onderzoek en moet dienen als academisch geweten, als tegenwicht tegen de economische kant van de universiteit. (Folia)
  • De federatie van Nederlandse mengvoederfabrikanten heeft op haar jaarvergadering besloten met ingang van volgend jaar de zes belangrijkste antibiotica uit het veevoer te weren. De problemen die het weglaten van de groeibevorderaars zou veroorzaken, vallen best mee, aldus de federatie. Een stap in de goede richting, meent bestuursvoorzitter Cees Veerman van Wageningen UR, maar het versluierende gedrag van de industrie is zeer schadelijk voor het imago van de landbouw. Het maakt niet uit of je de stoffen in het veevoer antibiotica, groeibevorderaars of voerbespaarders noemt, het moet eruit. Nederland kan leren van de ervaringen in Denemarken en loopt nu voor op de andere Europese landen. Dat is pas visie, meent Veerman. Want tegen de tijd dat de EU een verbod afkondigt, is Nederland daar al mee klaar. (Boerderij)
  • De Maastrichtse universiteit geeft volgens de Keuzegids Hoger Onderwijs de beste onderwijs in Nederland. Paradepaardje is het probleemgestuurde onderwijs van Maastricht. Maar er is te weinig gezocht naar alternatieven, vindt Maastricht over die onderwijsopzet. Bestuurders en studenten gingen daarom onlangs op excursie naar de Deense universiteiten in Roskilde en Aalborg. In Roskilde stellen de studenten de vragen aan de docenten - en niet andersom - en werken ze in groepjes van vier aan halfjaarlijkse projecten. Er zijn geen examens, maar presentaties en discussieronden. De boodschap voor Maastricht: de studenten kunnen veel meer studievrijheid aan dan we dachten. (Observant)
  • Wie moet reorganiseren, moet rekenen op veel tegenwerking en een bloeiend roddelcircuit. Roddelen is een aangeboren overlevingsstrategie van mensen. Managers kunnen maar beter niet proberen het roddelen uit te bannen - lukt toch niet. Ze moeten er hun voordeel mee doen. Roddels zijn voor hen van groot belang, om te weten wat er speelt in de organisatie en of de gevolgde aanpak lukt. Het probleem daarbij: ze worden buitengesloten of gaan zelf over de tong. Dat buiten sluiten gebeurt vooral als de managers geen aanval dulden op hun roze zelfbeeld. (Intermediair)
  • Twee overvallers hebben twee weken geleden een ton gesloten uit het bestuurscentrum van de universiteit in Delft. Het duo meldde zich als geldtransportbedrijf bij de kassier. Toen die de kluis opende, werd ze in de houdgreep genomen. Er was deze vrijdag veel geld in kas, omdat het personeel de voorschotten op de salarissen kon ophalen. De Technische Universiteit wil in de toekomst minder met contant geld werken. (Delta)
  • De Twentse studentenraad dacht het college van bestuur op 15 oktober te treffen bij de rechter, omdat de studenten in beroep waren gegaan tegen het bestuursbesluit om de medezeggenschap van personeel en studenten te splitsen. De rechter vergat echter een ding: het college van bestuur uitnodigen. Daardoor dient het beroep op z'n vroegst in december, een jaar nadat het bestuur het besluit nam. (UT Nieuws)
  • Het einde van de melkbus is daar: vorige week werden de laatste melkbussen opgehaald in Staphorst en Rouveen. De meeste boeren stapten in de jaren zeventig over op de melktank, maar de boeren in deze regio gijzelden in 1978 het bestuur van hun melkfabriek om de overgang op de melktank terug te draaien. Conservatisme, principes, relatief kleine melkveebedrijven, gevorderde leeftijd, geen opvolgers en een hechte cooperatieve gemeenschap hebben ervoor gezorgd dat de melkbussen jarenlang het straatbeeld bleven bepalen. Van de 69 bussenboeren in Staphorst en Rouveen schaffen er nu 23 een melktank aan. De rest stopt. De bussen worden omgevormd tot brievenbus, plantenbak of paraplubak. (Boerderij)