Nieuws - 8 oktober 1998

Buitenshuis

Buitenshuis

Buitenshuis
  • Na het onderzoek van weekblad Elsevier kunnen we in de andere universiteitsbladen lezen wat de beste universiteit van Nederland is. UT beste universiteit, kopt het blad in Twente. Studenten zetten Maastricht en Twente bovenaan, concludeert Maastricht over het Elsevier-onderzoek. Het Utrechtse blad meldt echter: Hoogleraren vinden Utrecht de beste. En Tilburg weet nadrukkelijk: de Tilburgse economie- en rechtenopleidingen behoren tot de beste van het land. Het is allemaal een beetje waar, 't is net wat je uit zo'n breed onderzoek plukt. (UT Nieuws, Observant, U-blad, Univers)
  • De Groningse letterenstudenten willen de mondelinge tentamens op tape opnemen. Dit om een eventueel beroep tegen het cijfer meer kans van slagen te geven. Volgens de studenten staat de procedure voor mondelinge tentamens onnauwkeurig omschreven in de examenreglementen. De onderwijscommissie van Letteren ondersteunt het pleidooi van de studenten, de docenten zijn fel tegen. Als jullie de mondelinge tentamens willen vervangen door schriftelijke, dan is dit wel de manier, waarschuwde de docent Nederlands de studenten. (UK)
  • De Utrechtse bijzonder hoogleraar Dier en recht, Boon, heeft ter gelegenheid van dierendag een cd uitgebracht. Daarop staan liedjes en conferences over dieren. Met deze veertig nummers kan ik meer vertellen over de positie van de dieren in onze samenleving dan in vier uur college, stelt hij. De Nederlandse wetgeving besteedt uitvoerig aandacht aan de rechten van dieren, maar de wetgeving blijft symbolisch, waardoor dieren vaak niet de bescherming krijgen waar ze recht op hebben, meent Boon. (U-blad)
  • Het moet eens afgelopen zijn met het weggeven van leerstoelen aan het bedrijfsleven, stelt een aantal Amsterdamse economen. Met de benoeming van ex-Shell-topman Herkstroter telt de economische faculteit van de Universiteit van Amsterdam nu maar liefst zestig hoogleraren. Waarom moeten al die mensen uit het bedrijfsleven die hier een dag per week zitten hoogleraar worden, terwijl ze nooit onderzoek hebben gedaan en zich helemaal niet bezig houden met kennisproductie, vraagt hoogleraar Arnoud Boot. Zijn collega Schram vindt het niet goed om hoogleraarstitels uit te delen als beloning voor geleverde diensten. Daarmee loop je het gevaar om als faculteit de naam te krijgen een soort souteneur te zijn. (Folia)
  • Promovendi van de Groningse universiteit die een speciale band hebben met Friesland, kunnen sinds 1996 weer promoveren in Franeker, de oude academiestad. Dat deden tot dusverre vier aio's. Nu was het de beurt aan vader Ate en zoon Sietse Dijkstra: de eerste promoveerde op een vragenlijst voor gehandicapten, de tweede studeerde af in de informatica. Daarmee was Sietse de eerste student die afstudeerde sinds de academie in 1811 door Napoleon werd gesloten. Het herstellen van een traditie kost wel wat moeite: een complete optocht van hoogleraren en een examencommissie moet op en neer van Groningen naar Friesland. (UK)
  • De Groningse bioloog Frank Princee is gefascineerd door het potentieel van dierentuinen voor natuurbehoud. Zo zijn het Przewalskipaard en de Arabische sabelantilope, die in de natuur waren uitgestorven, met succes opnieuw ingevoerd. Opnieuw in de natuur geintroduceerde Przewalskipaarden blijken hun kuddes te verdedigen tegen wolven en zoeken ook naar gras onder de sneeuw, wat ze gedurende honderd jaar gevangenschap afleerden. En een groep Arabische sabelantilopes had na de herintroductie heel rap door wat de jaarlijkse trekroute langs waterplekken was. Zoiets is superessentieel, dat kun je ze nooit leren.
  • De Twentse universiteit kreeg onverwacht het tv-programma Breekijzer over de vloer. Breekijzer is bekend vanwege de ongenuanceerde wijze waarop het conflicten tussen instanties en individuen probeert op te lossen. Het probleem: de karperkoning van Twente, Henny Mattemaker, was boos op het bestuur van Carper Diem, de visclub van de universiteit. Die verwijdert sinds enige tijd illegale vissers van de campus, zodat de karperkoning zijn hengel niet meer in de universitaire vijvers mag uitwerpen. Breekijzer: Omdat de heren professoren onder elkaar willen vissen mag de karperkoning geen lid worden van de elitaire visclub. (UT Nieuws)