Nieuws - 1 oktober 1998

Buitenshuis

Buitenshuis

Buitenshuis
  • Een student van de Universiteit van Amsterdam niette een maand geleden 52 gekopieerde pagina's tentamenliteratuur in een wetboek tijdens het examen Europees recht. Hij werd gesnapt. Dit is de ergst denkbare vorm van fraude en de commissie acht de maximale straf van toepassing, stelt de voorzitter van de propedeuse-examencommissie. De student wordt een jaar uitgesloten van examens. De hoogleraar Strafrecht vindt de straf coulant. In Duitsland zou het in een identiek geval einde oefening zijn. (Folia)
  • In tegenstelling tot de LUW heeft de universiteit in Maastricht te veel spaargeld. De reserves in deze faculteit zijn te groot, stelt de decaan van Gezondheidswetenschappen in Maastricht. Het gaat om zestien miljoen gulden, die volgens de decaan geactiveerd moeten worden. Het faculteitsbestuur heeft alvast het goede voorbeeld gegeven door een tekort van vier ton te begroten. De faculteit Cultuurwetenschappen doet hetzelfde. Ik hoop dat we nu eindelijk op onze reserve interen, want het begint bijna genant te worden, stelt de decaan. (Observant)
  • Twee Twentse studenten kregen begin september geld van de universiteit omdat hun onderwijs vorig jaar onvoldoende studeerbaar was. Sindsdien overwegen tientallen studenten om ook financiele compensatie aan te vragen. Sinds de invoering van de bestuurswet MUB kunnen studenten financiele claims bij de universiteiten neerleggen als het onderwijs, buiten hun schuld, langer duurt dan er voor staat qua studiepunten. Door de dreigende claimcultuur zijn docenten genoodzaakt vakken plat te slaan tot het aanleren van trucjes, oordeelt een opleidingsdirecteur. Dat verhoudt zich slecht met het realiseren van een betere onderwijskwaliteit. (UT Nieuws)
  • Delft biedt sinds vorig jaar Engelstalige MSc-opleidingen aan. Dit jaar studeren er 32 internationale studenten, van wie veertien uit Indonesie. Optimaal loopt het allemaal nog niet. Twee MSc'ers hebben het gevoel dat ze eigenlijk Nederlands moeten leren, omdat er geen dictaten in het Engels zijn. De studentenmentor vindt de situatie maar vreemd. We bieden hier een Engelstalige opleiding aan, dan kunnen we toch niet van de studenten eisen dat ze ook nog Nederlands leren om de opleiding te kunnen volgen? (Delta)
  • Na de TU's en Wageningen heeft ook de Nijmeegse universiteit problemen bij de opvulling van aio-vacatures. De universiteit slaagt er niet in alle aio-plaatsen op te vullen bij de faculteiten Bedrijfswetenschappen, Informatica en Natuurwetenschappen. De aio-begeleidingscommissie pleit echter niet voor het verhogen van de salarissen, zoals elders gebeurt. Wij gaan er nog steeds van uit dat de motivatie om aio te worden niet afhangt van de bezoldiging, aldus een commissielid. Het gaat uiteindelijk om de intrinsieke motivatie om onderzoek te doen. (KU Nieuws)
  • Het Oort-gebouw in Leiden, vernoemd naar de sterrenkundige Jan Hendrik Oort, moest een mooi gebouw worden, dat met allure alle natuur- en sterrenkundigen uit Leiden bij elkaar zou brengen. De beroemde architect Eric van Egeraat mocht 25 miljoen gulden besteden aan een uit glas en aluminium bestaand soort ruimteschip. In november is het klaar. Vervelend dat er nu bouwfouten aan het licht komen ter waarde van minimaal vier miljoen gulden. De bekendste en grootste blunder, van 1,3 miljoen, was dat de vloer van het gebouw niet geschikt was voor natuurkundig onderzoek naar lage temperaturen. De vloer moest trillingsvrij zijn en is in stukken gezaagd en op palen gezet. De vloer is nu trillingsvrij, mits er geen vrachtverkeer over de Niels Bohrweg rijdt... (Mare)
  • Leiden moet het Yale van Europa worden, stelde de Leidse bestuursvoorzitter Vredevoogd twee weken geleden. Waarom? Wij constateren een veramerikanisering van de samenleving. Bedrijven en burgers worden rijker, de overheid wordt armer. Daar willen we op inspelen. In de VS moedigt het belastingsysteem investeringen van bedrijven en particulieren in de universiteiten aan. Dat moet hier ook gebeuren: ze kunnen hun naam verbinden aan de topuniversiteit Leiden. (Mare)
  • De Twentse universiteit trekt de komende jaren twintig miljoen gulden uit om de bezem door het wetenschappelijke personeelsbestand te halen. Het bestuur wil tweehonderd wetenschappers vervangen door jong talent. De Twentse medewerkers moeten kiezen: grow (bijscholing) or go. (UT Nieuws)