Nieuws - 17 september 1998

Buitenshuis

Buitenshuis

Buitenshuis
  • Koningin Beatrix, die in oktober de 75-jarige Nijmeegse universiteit bezoekt, wil graag praten met de studenten die momenteel op expeditie zijn op Groenland. Een deel van de studenten wandelt en klimt in het noordwesten van Groenland naar de Verhoeff-gletsjer, terwijl anderen in en rond het plaatsje Qaanaaq onderzoek doen naar de Inuit-taal en de aantasting van korstmossen door zwaveldioxide. En student Pierre van Veggel zat enige dagen in Siorapaluk: twee uur varen vanuit Qaanaaq, een dorp van 63 inwoners en twintig huizen. Dagelijks staat er zeehond op het menu. Gekookt, gebakken, gerookt, in allerlei variaties. Verder hebben de inwoners duizenden exemplaren gevangen van de Kleine Alk, een vogeltje dat nabij Siorapaluk komt broeden; ze zijn al flink aan het fermenteren. Aan de stank in het dorp wennen we langzamerhand een beetje. Alleen het geluid van de jankende honden blijft door merg en been gaan. (KU Nieuws)
  • Leiden zet met het bindend studieadvies studenten aan tot harder studeren. Vorig studiejaar kreeg 33 procent van de eerstejaars het advies om te stoppen, omdat ze na een jaar minder dan 21 studiepunten hadden gehaald; dit jaar ontving slechts vijftien procent dit advies. Bovendien had 39 procent van de studenten het propedeuse-examen na een jaar al op zak, tegen 29 procent vorig jaar. Van de afvallers was tweederde al voor de zomer met de studie gestopt. De verwachte drama's van het wegsturen van mensen met net twintig studiepunten bleven uit, aldus de Leidse rector. (Mare)
  • Na Wageningen raakt ook Nijmegen de secretaris van de universiteit kwijt. Marc Kaekebeke werkte drie jaar aan een reorganisatie, waarbij het college van bestuur op hoofdlijnen werkte en de ambtenaren en faculteiten in goed samenspel de zaakjes op orde probeerden te krijgen. Maar hij hoorde na zijn vakantie opeens dat het college van bestuur weer afdelingshoofd wil spelen en stapte op na een botsing met de collegevoorzitter. Zijn commentaar: Wie als collegelid een onderdeel is van het probleem, moet niet zelf de reorganisatie gaan leiden. We zijn al jaren sterk intern gericht. Het wordt hoog tijd dat we naar buiten kijken. (KU Nieuws)
  • Weg met de secretaris, wanneer volgt de rector magnificus? Drs Rienk Meijerink, voorzitter van de vereniging van de universiteiten (VSNU) en op bezoek in Maastricht, ziet het einde van deze oudste functie van de universiteit al in zicht. Dat gaat zo: de universiteiten worden meer de markt op geduwd, de markt vereist een sterkere profilering, die op haar beurt een sterkere besluitkracht vereist. Dan is een driehoofdig college van bestuur een handicap; een presidentieel model (de collegevoorzitter is tevens rector) heeft de voorkeur. (Observant)
  • Een MBA-opleiding kan succesvol zijn, blijkt in Maastricht. Deze maand beginnen de economen daar met een tweejarige cursus Masters of Business Administration, die onmiddellijk is volgeboekt met twintig cursisten. Initiatiefnemer is de Duitse ingenieursvereniging Haus der Technik, die zeventien cursisten levert. De vereniging van veertigduizend hoger opgeleide technici koos voor Maastricht vanwege de ervaring met Engelstalige internationale programma's en kleinschalig onderwijs. (Observant)
  • Vijf Delftse instituten op het gebied van grond-, weg- en waterbouw steken de koppen bij elkaar in een virtueel instituut. De technische universiteit, Grondmechanica Delft, TNO, het Waterloopkundig Laboratorium en het instituut IHE willen zo het wereldkenniscentrum worden op het gebied van duurzame inrichting van deltagebieden. Ze hebben hun oog laten vallen op het ruime budget van de Interdepartementale Commissie Economische Structuurverbetering, de zogeheten ICES-gelden, en vragen 150 miljoen voor de komende tien jaar. Delft's Cluster heeft zes onderzoeksthema's, waaronder duurzame ontwikkeling van kustgebieden, bodembeheer en integraal waterbeheer. (Delta)
  • De Belgische filosofiehoogleraar Erik Oger werd op 4 september in Antwerpen wreed gestoord door een Tilburgse student. Die belde hem op met de vraag wanneer hij het vak Sociale filosofie dacht te geven. Oger meende dat de colleges in Nederland, net als in Belgie, in oktober beginnen. De prof staat nu zwaar in het krijt bij zijn Nederlandse leerlingen en heeft wat pilsjes toegezegd. (Univers)