Wetenschap - 10 september 1998

Buitenshuis

Buitenshuis

Buitenshuis
  • De Tilburgse letterenfaculteit wil haar beurspromovendi driehonderd gulden per maand meer betalen, maar dat mag niet van het college van bestuur. De faculteit krijgt een aantal vacatures niet opgevuld en meent dat de concurrentiekracht van Tilburg is afgenomen, omdat promovendi elders in het land meer betaald krijgen. Het bestuur van de Tilburgse universiteit wil echter eerst een evaluatie in 1999 afwachten. (Univers)
  • Eindhoven heeft een aardige opening van het academisch jaar voor de studenten: de eerstejaars kregen op 1 september en masse een draagbare computer. Philips-kroonprins Roel Pieper reikte ruim duizend notebooks uit, waarmee Eindhoven de onderwijsvernieuwing wil vormgeven. (Cursor)
  • De technische universiteit in Delft vreest een bezuiniging van veertig miljoen in de komende vier jaar. De korting valt op te maken uit het regeerakkoord, stelt de Delftse collegevoorzitter Niek de Voogd. Als gevolg moeten de onderzoeksopdrachten uit de markt groeien van 130 tot 175 miljoen gulden, aldus het bestuur. (Delta)
  • De Tilburgse hoogleraar Geld-, krediet- en bankwezen, prof. dr Jacques Sijben, stelt in een paginagrote advertentie van ABN-Amro dat hij deze bank kent als een bekwame club. Een logische zaak, meent de econoom: naast hoogleraar is hij ondernemer die de boer op moet om goede relaties te onderhouden met zijn potentiele klantenkring. Nee, zijn reclame is misleidend, stelt bedrijfsethicus drs Bert van de Ven: Sijben wekt de indruk een wetenschappelijk oordeel te vellen. Sijbens relatie met ABN-Amro mag dan verbeterd zijn, de goodwill die de universiteit bij andere banken geniet zou hierdoor wel eens even snel kunnen devalueren als de Russische roebel.
  • Alle derdejaars van de universiteit in Groningen moeten vanaf volgend studiejaar verplicht algemeen vormende colleges volgen bij een andere faculteit. Er komt een speciale keuzegids met het aanbod van de faculteiten. Dit heeft het Groningse college van bestuur besloten, op advies van het college van decanen. Grote faculteiten dienen tien cursussen van vier studiepunten aan te bieden, de kleinere Groningse faculteiten vijf cursussen. Het college van decanen gaat de vakken beoordelen op de toegankelijkheid voor niet-vakgenoten en de vormende waarde. De kosten van de colleges moeten de faculteiten onderling verrekenen. (UK)
  • De invoering van de nieuwe bestuursstructuur is geen succes in Twente. Ik kwam om inhoudelijke discussies te voeren, stelt de voorzitter van de studentenraad in Enschede. Het laatste jaar hebben we het alleen maar over bevoegdheden en regelgeving gehad. Efficienter is het nieuwe stelsel zeker niet: de nieuwe adviesorganen (de OR, de studentenraad en de gemeenschappelijke vergadering) vergaderen bij elkaar drie keer zoveel als vroeger de universiteitsraad. Ook de voorbereidingstijd is met een factor drie gestegen. (UT)
  • Milieukundigen van de Vrije Universiteit hebben een reddingsplan opgesteld om Venetie te beschermen tegen hoge waterstanden. Het zoute water tast de historische gebouwen aan, fresco's verpieteren en het antieke meubilair in kerken gaat eraan, zo schetst hoogleraar Pier Vellinga de problematiek. Met zijn Italiaanse collega dr Euro Beinat stelt hij voor om kantelbare deuren onder de waterspiegel te installeren, die de stad bij hoog water afsluiten van de Adriatische Zee. Het voordeel is dat het plan de wetlands in de lagune en het beeld van de omgeving intact laat. Feitelijk is dit plan reeds acht jaar geleden uitgedokterd, maar nu is het uitgekozen door een internationale groep van experts. (Ad Valvas)
  • Weer is het aantal eerstejaars gestegen in Maastricht; de populaire richtingen psychologie en economie kunnen de drukte maar net aan. De onderwijslast voor de staf is te groot, de collegezalen zijn te klein en er dreigt een tekort aan student-begeleiders. Moet Maastricht het intensieve probleem-gestuurde onderwijs (pgo) dan maar beeindigen om rendabel te worden, zoals studenten in de universiteitsraad voorstellen? Psychologiehoogleraar Louis Boon: Het pgo is een samenhangende en doordachte benadering van het leren. Lukraak, met de rinkelende kassa in het achterhoofd, het onderwijs met vernieuwingen te lijf gaan, zal Maastricht meer en meer gelijkschakelen met andere universiteiten. (Observant)