Nieuws - 27 augustus 1998

Buitenshuis

Buitenshuis

Buitenshuis
  • In Wageningen bestaat geen woningnood onder studenten, in andere universiteitssteden wel. In Leiden zoeken slechts 741 eerstejaars een onderkomen. De voorgaande jaren was het veel erger, weten de studentenhuisvesters zich te herinneren. In Rotterdam krijgt iemand die zich in november inschrijft voor de kerst een kamer. Volgens de Stichting Studentenhuisvesting in Groningen heeft de stad al jaren geen echte kamernood meer. De Stichting Enschede Studentenstad kent zelfs een kamergarantieplan. In Amsterdam staan op de wachtlijst voor het Uilenstede-complex in Amstelveen 850 kandidaten. Eerstejaars die verder dan 105 kilometer van de stad vandaan wonen, zijn na acht maanden aan de beurt. De anderen moeten vijftien maanden geduld hebben. Utrecht heeft nog steeds de grootste kamernood van alle universiteitssteden. Bij de Utrechtse Stichting Jongerenhuisvesting bedraagt de wachttijd voor een kamer bijna een jaar. Wie zich voor een woning inschrijft, moet vijf jaar geduld hebben. (HOP)
  • De Vrije Universiteit (VU) heeft per 1 september het zogeheten bursaalstelsel afgeschaft. In dit stelsel kregen de assistenten in opleiding (aio's) geen salaris, maar een beurs. De VU zet de beurzen nu om in een aio-contract. Het besluit van het bestuur is binnen de universiteit met instemming begroet. De VU startte met bursaalpromovendi om te besparen op de uitkeringen; na hun contract van vier jaar krijgen de aio's wachtgeld van de universiteit. Uit onderzoek bleek echter dat de bursalen, net als de aio's met een contract, pas na vijf jaar promoveren. Veel faculteiten gaven een beurs voor dat vijfde jaar. Dat maakt de verwachte besparing op de uitkering weer minder, concludeerde het bestuur van de VU. (Ad Valvas)
  • Ondertussen schroeven de technische universiteiten, die met een tekort aan promovendi kampen, de beloning van de aio's verder op. In navolging van Twente en Eindhoven gaat Delft de aio's beter betalen; eerstejaars promovendi krijgen voortaan 1600 gulden bruto meer dan ze nu verdienen. Het aanvangssalaris van de aio's lag tot voor kort net boven de tweeduizend gulden bruto per maand. In april dit jaar deed Eindhoven daar 692 gulden per maand bij; in juni kwam Twente met een opslag van zevenhonderd gulden, plus een pakket van secundaire arbeidsvoorwaarden van 8750 gulden per jaar. Delft gaat daar nu overheen; het beginsalaris van Delftse aio's is voortaan even hoog als in het bedrijfsleven. Twente en Eindhoven lijken niet van plan het Delftse bod te overbieden. (UT-Nieuws, Cursor)
  • Het nieuwe kabinet wil uitzoeken of de loting bij studies met een studentenstop kan worden afgeschaft. Paars II belooft dat er experimenten komen met alternatieven voor loting. Bij wijze van proef wil het kabinet selecteren op grond van eindexamencijfers, inzet, motivatie en specifieke talenten. Deze tekst is onder druk van de VVD in het akkoord terechtgekomen. De liberalen zijn hartstochtelijk tegenstander van loten. De PvdA wil de loting in stand houden, omdat zij hecht aan de toegankelijkheid van het onderwijs voor iedereen. (HOP)
  • Een aantal beta-opleidingen bij de andere universiteiten trekt minder eerstejaars. Vooral voor natuurkunde is weinig interesse. De algemene en technische universiteiten verwelkomen dit jaar zo'n veertien procent minder nieuwelingen bij natuurkunde. De natuurkunde-opleidingen in Leiden en Eindhoven zien het aantal eerstejaars groeien, maar Delft verliest 22 procent ten opzichte van vorige jaar, de Universiteit van Amsterdam 23 procent, Twente 34 procent en Nijmegen zelfs 50 procent. Ook in het hoger beroepsonderwijs vallen keiharde klappen. Het imago moeilijk zou de studie wel eens de das om kunnen doen, meent een woordvoerder van de natuurkundefaculteit van de Vrije Universiteit. Volgens hem durven studenten vanwege de teruglopende studiefinanciering niet meer voor natuurkunde te kiezen. Verder is het voor veel scholieren onduidelijk op wat voor baan je met de studie kunt mikken. (HOP)
  • De studenten van de Vrije Universiteit krijgen toch de nodige inspraak in de nieuwe bestuursstructuur. Het college van bestuur heeft zich hier lange tijd tegen verzet, maar is herhaaldelijk op de vingers getikt door minister Ritzen en de directe baas, het verenigingsbestuur van de VU. Het college is in de zomervakantie van mening veranderd om de stemming in eigen huis goed te houden. De collegevoorzitter verzucht: Ik vraag me nog steeds af wat wij verkeerd hebben gedaan bij de presentatie van onze plannen. (Ad Valvas)