Nieuws - 25 juni 1998

Buitenshuis

Buitenshuis

Buitenshuis
  • De mensamaaltijden van de Tilburgse universiteit worden fors duurder. Het college van bestuur stelt voor om de prijs van de krentenbol te verdubbelen, de luxemaaltijd zes gulden duurder te maken en de koffieprijs met een dubbeltje te verhogen. De afdeling Restauratieve voorzieningen van de universiteit kampt met geldgebrek. Prijsverhogingen lieten tot nu toe op zich wachten, omdat de afdeling geen overzicht kon geven van de prijs- en kostenopbouw van de maaltijden. Nu het hoofd van Restauratieve voorzieningen is vervangen, lukt dat wel. Het bestuur kiest voor een lichte prijsverhoging van primaire voorzieningen als melk en brood en een flinke stijging van luxeproducten als slaatjes en cola. (Univers)
  • De technische universiteiten moeten het technische gehalte van hun opleidingen goed in de gaten houden, meent de nieuwe president van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIvI), ir Boudewijn van Nederveen. Ik denk dat een ingenieur tijdens zijn studie geen wiskunde, natuurkunde en techniek genoeg kan krijgen. Management, ethiek, bestuurskunde en wat al niet, dat leert hij tijdens zijn werkende leven wel. Een ingenieur moet eerst zijn vak leren. Als je de ingenieurs na het afstuderen een MBA-graad laat halen, dan heb je wat. (UT Nieuws)
  • De Groningse universiteit geeft tweedejaars economen komend studiejaar studiepunten voor het begeleiden van eerstejaars. Fout, vinden de studenten in de faculteitsraad: de universiteit moet studenten-assistenten aannemen voor de begeleiding en niet gratis studenten werven via het weggeven van studiepunten. (UK)
  • In Delft zijn dit jaar al mentoren betrokken bij de studieplanning van eerstejaars Civiele techniek. Die studieplanning is verplicht en daar hebben veel studenten hun twijfels over. De faculteit heeft de mentoren nu de opdracht gegeven om zich zonder voorbehoud achter het principe van de verplichte studieplanning te stellen, ongeacht je eigen mening op dit punt. De studentenraad is verbaasd. Het lijkt me toch dat je in dit land je eigen mening moet kunnen ventileren, en helemaal aan een universiteit. (Delta)
  • In navolging van hun Amsterdamse collega's beginnen de vijftig beurspromovendi bij de letterenfaculteit in Utrecht nu ook wat meer te mopperen. Ze verdienen beter dan de Amsterdammers (3000 gulden versus 2350 gulden bruto per maand) en gaan voorlopig geen actie voeren, maar uiten in een enquete kritiek op hun status van student noch wetenschappelijk medewerker. (U-blad)
  • In navolging van andere universiteiten willen de universiteit en de hogeschool in Groningen samen een orientatiejaar starten voor eerstejaars die twijfelen tussen een wetenschappelijke en een beroepsopleiding. De studenten moeten dit jaar uit eigen zak betalen. De Groninger studentenbond wil liever een fusie van universiteit en hogeschool, waarbij het bestuur de problemen met het overstappen van hbo naar wo duidelijk oplost en de studenten meer mogelijkheden krijgen om het onderwijs uit beide instellingen te combineren. (UK)
  • Dr Eric Corijn ontving zijn doctorsbul en ontslagbrief van de universiteit in Tilburg. De Belgische filosoof en bioloog wilde met zijn proefschrift de vrijetijdswetenschappen in Tilburg wetenschappelijk maken. Het gaat uiteindelijk niet om de rentabiliteit van CenterParcs of bestedingspatronen van mensen die een weekendje weg gaan. De hele maatschappij steunt op onderdrukking en controle, ook van vrijheid. Daarom is er zo weinig kennis over vrijheid en vrije tijd. De vraag is: hoe kunnen we het onvrije vrij maken? Hij krijgt nu meer vrije tijd, want de faculteit moet reorganiseren en heeft het tijdelijk contract van Corijn, die zes kernvakken doceerde, opgezegd. (Univers)
  • Het college van bestuur van de Vrije Universiteit moet de studenten meer inspraak geven, hebben demissionair minister Ritzen en de Vereniging voor Christelijk Wetenschappelijk Onderwijs, de oprichter van de VU, nog eens nadrukkelijk herhaald. De vereniging, die optreedt als Raad van Toezicht, kwam 13 juni bijeen voor een ledenvergadering. Daar sprak de progressieve studentenfractie op verzoek van de leden. Het voorstel om het collegebeleid af te keuren werd niet in stemming gebracht. (Ad Valvas)