Nieuws - 31 augustus 1995

Buitenlands verblijf kan student geld opleveren

Buitenlands verblijf kan student geld opleveren

Studenten die een deel van hun studietijd in het buitenland hebben doorgebracht, mogen 91 gulden per maand terugvorderen omdat ze in die periode hun OV-jaarkaart niet hebben gebruikt. De mogelijkheid tot declareren bestaat sinds december 1994. Toen gaf het college van beroep studiefinanciering een Leidse studenten gelijk die tot dan vergeefs bij de Informatie Beheergroep om compensatie voor haar niet-gebruikte OV-kaart had gevraagd. De uitspraak van het beroepscollege betreft studenten die naar het buitenland gaan in het kader van EU-programma's, maar niet uitgesloten is dat ook anderen gebruik van de regeling kunnen maken.

Als alle tienduizend studenten die van een Europese beurs gebruik maakten, een claim indienen, kan dat Ritzen meer dan twee miljoen gulden kosten. Niet uitgesloten is dat de beroepscommissie ook bij andere buitenlandse studie-activiteiten studenten in het gelijk zal stellen, maar dan moeten er eerst procedures worden aangespannen.