Nieuws - 5 maart 1998

Buitenhuis

Buitenhuis

Buitenhuis
  • Twee Groningse studenten kwamen met een lucratief aanbod aan 1300 universiteitsmedewerkers per elektronische post: Voor slechts dertig gulden vullen wij uw aangiftebiljet in. We konden gewoon verzendlijsten maken van de adreslijsten van facultaire medewerkers op het RUG-netwerk, vertelt jonge ondernemer P. Zijlstra. We wisten absoluut niet dat dit niet mocht. Veel irritatie en een stevige vertraging van het mailverkeer leidde er echter toe dat de studenten zijn bestraft: drie weken mogen ze geen gebruik maken van de elektronische dienst. We zijn daar hard in, meldt het hoofd netwerkdienst. Zo gauw we een klacht over een vorm van spammen krijgen, grijpen we in. (UK)
  • De Vrije Universiteit wil Indonesische en andere Aziatische studenten gaan trekken met een studieprogramma International Business Law, dat een jaar moet gaan duren. Daarnaast wil de VU korte cursussen van drie maanden verzorgen voor deze doelgroep. De universiteit denkt enkele pluspunten te hebben ten opzichte van andere universiteiten: intensieve contacten met enkele Amerikaanse universiteiten en een stage bij een multinational. Het lange programma kost 14.500 gulden; het ministerie van onderwijs heeft een potje om de aanloopkosten mede te financieren. (Ad Valvas)
  • De Groninger studenten in de universiteitsraad willen een ombudsfunctionaris voor studenten aan de universiteit. De studenten refereren aan het studentenstatuut, waarin staat dat de universiteit dit studiejaar een ombudsvoorziening zal instellen. Als een student een conflict heeft met een docent, kan hij niet altijd terecht bij de studieadviseur, want die zit vaak in dezelfde vakgroep, redeneren de studenten. De onafhankelijkheid van de studieadviseurs is soms ver te zoeken. Het Groningse college van bestuur vindt de ombudspersoon overbodig; de studenten kunnen terecht bij de studentendecanen, onafhankelijke functionarissen op het gebied van het onderwijs. Op dit moment hebben alleen de universiteiten in Delft en Maastricht een ombudsfunctionaris. (UK)
  • De universiteit en hogeschool van Amsterdam willen nauw gaan samenwerken, ook nu minister Ritzen zich niet enthousiast toont over dit initiatief. Ze willen samen een orienterend studiejaar opzetten voor studenten die nog niet weten of ze een wo- of hbo-opleiding willen volgen. Bovendien willen de economen en bedrijfskundigen van universiteit en hogeschool in 2000 een gecombineerde opleiding aanbieden op het gebied van logistiek en vervoerskunde. Ook willen ze onderwijsmodulen gaan uitwisselen. (Folia)
  • In de hele wereld wordt de laatste jaren naar hartelust gedereguleerd en geprivatiseerd, op bijna elk maatschappelijk probleem wordt het marktdenken losgelaten. Het Paarse kabinet, dat van die marktsamenleving uitgaat, regeert echter met een sterke intervenierende overheid, meent de Rotterdamse hoogleraar wijsbegeerte Jan Willem Duyvendak. Op politiek initiatief wordt er meer in Nederland gebouwd, geasfalteerd en op het spoor gezet dan in de voorgaande decennia. Het is op zijn minst opvallend dat de nieuwe vormen van maakbaarheid nauwelijks ter discussie worden gesteld. We beleven niet zozeer de deconfiture van de maakbare samenleving, als wel de opkomst van de maakbare markt. (Ad Valvas)
  • Het ministerie van Economische Zaken wil massaal studenten inzetten om het millenniumprobleem in computers op te lossen. De komende tijd hebben we tienduizend extra arbeidskrachten nodig, aldus een woordvoerder van het ministerie. Momenteel is een van de knelpunten het vinden van voldoende mensen. Minister Ritzen bekijkt nu of hij het bedrag dat studenten mogen bijverdienen, tijdelijk kan verhogen. Een andere optie is om studenten die het 2000-probleem helpen verhelpen, extra studietijd te geven. (Ad Valvas)
  • Elke donderdagavond in februari was het studentenavond in ShowBizCity, het nieuwe uitgaanscentrum van mediakoning Joop van den Ende in Aalsmeer. Twee Rotterdamse student-redacteuren bezochten de glimmer en glamour voor slechts 37.50 gulden. Het tekort aan bezoekers wordt ruimschoots vergoed door een teveel aan personeel. Ter hoogte van de Henny Huismanstraat wordt de argeloos rondslenterende ShowBiz-ganger door immer vriendelijke en overvloedig aanwezige professionals tactvol een lege zaal binnengeleid. (Erasmus Magazine)