Nieuws - 1 februari 1996

Budget voor

Budget voor

Een grote meerderheid van de universiteitsraad heeft op 30 januari ingestemd met een speciaal budget voor zogenaamde brede vrije vrije-keuzevakken. De raad deed dit in het kader van de nieuwe verdelingssystematiek van onderwijscapaciteit.

Voortaan krijgt elke studierichting een budget om een richting mee op te zetten. De vakken die niet in een onderwijsprogramma staan, maar wel door studenten worden gekozen, de zogenaamde vrije vrije keuzevakken, worden centraal betaald. De studentenfracties hebben de raad er van weten te overtuigen alleen de brede onderwijselementen uit die pot te betalen, en niet de keuzevakken die eigenlijk bij een specifieke richting horen. De raad vindt dat de specifieke vrije vrije-keuzevakken door de onderwijsinstituten moeten worden gefinancierd.

Met brede vakken bedoelt de raad vakken van bijvoorbeeld de vakgroepen Agrarische onderwijskunde, Voorlichtingskunde, Wiskunde en Agrarisch recht. In totaal is er 800 duizend gulden voor de vrije vrije keuzevakken. Hoeveel geld er gaat naar de specifieke en hoeveel naar de brede VVK-vakken, moet nog worden besloten. Ook zal de vastecommissie onderwijs criteria gaan ontwikkelen welke vakken breed danwel specifiek zijn.