Nieuws - 25 april 1996

Broeikasgas

Broeikasgas

China moet een steeds hogere belasting gaan heffen op het broeikasgas kooldioxyde en in zijn energiebeleid prioriteit geven aan waterkrachtcentrales en energie-efficiente kolencentrales. Hulp van de geindustrialiseerde landen is nodig bij het verhogen van de efficientie van het energieverbruik. Dit stelt de Chinees dr Z. Zhang, die op 10 april promoveerde bij prof. dr H. Folmer van Staathuishoudkunde.

China is verantwoordelijk voor elf procent van de totale CO2-emissie. Na de Verenigde Staten is het land daarmee de belangrijkste veroorzaker van het broeikaseffect. Er zijn verschillende oorzaken voor die grote uitstoot: steenkool is de belangrijkste energiebron, China is het land is met de meeste inwoners en het land maakt een economische groei door van circa acht procent per jaar.

Zhang heeft getracht de economische gevolgen van een vermindering van de kooldioxide-emissie in kaart te brengen met behulp van een dynamisch economisch model. Hij concludeert dat de CO2-emissie tot het jaar 2010 zal stijgen, ondanks substantiele verbetering van de energie-efficientie. Een sterke vermindering is slechts bereikbaar door een forse CO2-belasting in te voeren, zodat de prijzen van fossiele brandstoffen stijgen. De welvaart zal fors dalen, maar China kan die daling tegengaan door ander belastingen te verlagen. Westerse landen doen er goed aan China te helpen. Dezelfde economische inspanning levert in China een grotere reductie van CO2-emissies op dan in westerse landen. Nog beter zou het zijn een wereldwijd stelsel van verhandelbare emissierechten op te zetten, stelt Zhang.