Nieuws - 26 januari 1995

Brabantse boeren willen verkleining varkensstapel

Brabantse boeren willen verkleining varkensstapel

De Brabantse boerenbond NCB heeft een plan op tafel gelegd om de varkensstapel in te krimpen, meldt de Volkskrant van woensdag 23 januari. De NCB spreekt van een warme sanering, die ongeveer 70 miljoen gulden moet gaan kosten. Overheid en varkenshouders moeten de kosten delen. Kern van het plan is

de handel in mestproduktierechten aantrekkelijker te maken. Nu wordt bij verkoop van die rechten, 25 procent ingehouden. Door aan vertrekkende varkenshouders ook die 25 procent uit te betalen, denkt de NCB dat boeren eerder zullen besluiten het bedrijf te staken. De NCB gaat ervan uit dat, wanneer het plan wordt uitgevoerd, 100.000 fokzeugen - zo'n tien procent - van de Nederlandse markt worden gehaald. Dat betekent tevens een vermindering van 1,5 miljoen kilo fosfaat.

In een eerste reactie wijst minister Van Aartsen van Landbouw het plan niet af en sluit een warme sanering van de sector niet uit. Hij verwijst echter naar zijn binnenkort te verschijnen nota over het mestbeleid, waaraan de discussie over een eventuele warme sanering van de varkenssector kan worden gekoppeld.