Nieuws - 22 juni 1995

Bouw winkels naast SNS-bank

Bouw winkels naast SNS-bank

De gemeente Wageningen wil de bouw van winkels op het parkeerterrein naast de SNS-bank toestaan. Het parkeerterrein is volgens de gemeente de enige lokatie waar nog uitbreiding mogelijk is. Volgens het Instituut voor midden- en kleinbedrijf (IMK) kan nog een groei van zesduizend vierkante meter van het winkelbestand plaatsvinden.

Met de al geplande bouw van winkels op het plein van de Kloosterstegen, de doorsteek naar de Hoogstraat en de winkels naast de SNS-bank is de kernwinkelfunctie afgerond volgens de stedebouwkundigen van de gemeente. Er ontstaat een gebied waar een rondje gelopen kan worden." Een uitbreiding van het gebied naar de Gerdesstraat, zoals het IMK voorstelde, neemt de gemeente niet over. Ook het voorstel de bibliotheek te verruilen voor een publiekstrekker (C&A, Hema) wordt niet overgenomen. De bibliotheek wordt juist gezien als publiekstrekker.

In het ontwerpplan wordt het aanwijzen van gebieden voor bepaalde functies zoals horeca, winkels, wonen geregeld. Kantoren worden zo veel mogelijk geweerd. Ook de toekomst van het parkeren - buiten de gracht - wordt geschetst. De gemeente gaat nu overleggen met organisaties als het Wagenings ondernemerscontact in een klankbordgroep. Eind dit jaar volgt inspraak voor alle burgers.