Nieuws - 14 september 1995

Bosbouwhoogleraar mag ook econoom zijn

Bosbouwhoogleraar mag ook econoom zijn

De overleggroep onderwijs en onderzoek van de universiteitsraad heeft het profiel van de leerstoel Bosbeleid en bosbeheer marginaal aangepast en vervolgens goedgekeurd. Dat betekent dat op korte termijn een hoogleraar kan worden gezocht voor de vakgroep, die al twee jaar zonder hoogleraren zit. Ook het profiel voor de tweede leerstoel van de vakgroep, Bosontwikkeling en bosteelt, heeft de overleggroep goedgekeurd. Maar bij wijze van bezuiniging zal het college van bestuur daar voorlopig nog niet voor adverteren.

Vanuit het cluster Economie was kritiek gekomen op profiel en functie-eisen voor de hoogleraar Bosbeleid en bosbeheer. De leerstoel heeft een maatschappij-wetenschappelijk karakter, maar bij de functie-eisen staat geen academische opleiding economie of bedrijfskunde. De economen hameren daarop omdat de leerstoel betaald wordt uit de ruimte van het Economie-cluster, zonder dat er sprake is van wetenschappelijk economisch onderzoek.

Het college van bestuur antwoordde dat de plaats van de hoogleraar minder relevant is, als er maar een goede leerstoel met een goede hoogleraar komt. Volgens het college kan dat met dit profiel. Bovendien wil het college dat er op de vakgroep Bosbouw vooral bosbouwkennis wordt overgedragen; hun economische kennis moeten de bosbouwstudenten vooral halen bij de economische vakgroepen. Daar moeten ze eens wat vaker een boom in het college doen", vindt rector Karssen.

De overleggroep kon zich wat meer vinden in de protesten van de economen en bedrijfskundigen. Ze stelde voor om de benoemingsadviescommissie te versterken met een econoom of bedrijfskundige en de functie-eisen zodanig te veranderen dat het niet uitmaakt wat de hoogleraar gestudeerd heeft. Kennis van bosbouw, landgebruik en liefst ook economie of bedrijfskunde is belangrijker.