Nieuws - 21 september 1995

Bosbouwhoogleraar mag ook econoom zijn

Bosbouwhoogleraar mag ook econoom zijn

Onder deze veelbelovende titel stond vorige week een artikel in het WUB. Hierin werd geschreven over de nieuw in te stellen leerstoel Bosbeleid en bosbeheer. Ondanks dat het op zich juist is wat er is geschreven, wil ik hierover toch wat uitleggen. De titel doet vermoeden dat het cluster Economie het pleit heeft gewonnen: ook een econoom mag de leerstoel gaan bezetten. Dit zou de indruk kunnen wekken dat het belangrijkste kritiekpunt van het cluster, dat er een fundamentele basis voor de economie gewaarborgd moet worden, daarmee door de raad is aanvaard. Dit is geenszins het geval. Zowel de raad als de rector hebben zich uitdrukkelijk uitgesproken tegen het garanderen van zo'n fundamentele basis. Bij deze integrerende leerstoel gaat het er juist om een zo breed mogelijk gebied te bestrijken. Dat hiervoor een wetenschappelijke duizendpoot nodig is, heeft de overleggroep ertoe gezet de vacature zo breed mogelijk te houden. Anders sluit je wellicht juist de gezochte duizendpoot uit.

Het lijkt me duidelijk: de leerstoel wordt geen verkapte economie-stoel, maar een brede, op de bosbouwproblemen gerichte hoogleraarsplaats, waarmee de vakgroep Bosbouw de door de raad fel bevochten en verdiende wetenschappelijke impuls krijgt.