Nieuws - 26 oktober 1995

Bosbouw wil onderzoek in Suriname hervatten

Bosbouw wil onderzoek in Suriname hervatten

De vakgroep Bosbouw hoopt na twaalf jaar afwezigheid haar onderzoek bij het Centrum voor Landbouwkundig onderzoek in Suriname (Celos) te kunnen hervatten. Dat meldt vakgroepmedewerker dr ir N.R. de Graaff, die onlangs met dr ir R.L.H. Poels van Bodemkunde en Geologie in Suriname was.


Beiden constateerden blij verrast dat de voormalige proefvelden gespaard zijn van de kettingzaag, zodat onderzoek naar duurzaam commercieel bosbeheer volgens het Celos-systeem kan worden voortgezet. Ook wil de LUW ondersteuning verlenen bij de Bosbouwopleiding aan de Anton de Kom Universiteit.

In Suriname woeden momenteel hevige discussies over de exploitatie van het bos. Binnenkort buigt de Nationale Assemblee zich over een concessie van een miljoen hectare voor het Maleisische bedrijf Berjaya. Twee andere buitenlandse bedrijven azen op vergelijkbare concessies. Uit vrees voor kaalkap eist de Surinaamse overheid dat hierbij het Celos-systeem wordt gebruikt. Maar volgens De Graaf is dit systeem nog nooit op praktijkschaal getoetst. Bovendien liggen de concessies in een andere zone. De wetenschappelijke hiaten ontstonden door het overhaaste vertrek van de LUW uit Suriname, na de decembermoorden door het regime Bouters.

Voor een goed beheer van en adequate controle op de enorme kapconcessies is goed opgeleid personeel noodzakelijk. Mede daarom wil de vakgroep de bosbouwopleiding aan de Anton de Kom Universiteit ondersteunen. Waar het geld vandaan moet komen, is nog niet bekend. Wel zijn er volgens Bosbouwhoogleraar dr ir P. Schmidt signalen dat minister Pronk voor Ontwikkelingssamenwerking geld wil steken in de Surinaamse bosbouw. Niettemin blijft het volgens de Wageningse bosbouwers onzeker of alles werkelijk doorgaat. Suriname verkeert in een crisis en capabele mensen die de samenwerking nader kunnen uitwerken en dragen zijn uiterst schaars en drukbezet.