Nieuws - 5 oktober 1995

Bosbouw tevreden met profielen hoogleraren

Bosbouw tevreden met profielen hoogleraren

De vakgroep Bosbouw is tevreden met de profielen van de twee nieuwe hoogleraren zoals de universiteitsraad deze onlangs vaststelde. De raad paste de profielen nog aan door de functie-eisen minder stringent te stellen. Aanvankelijk moesten de kandidaten gepromoveerd zijn in de landgebruikswetenschappen, maar de raad vond het vooral belangrijk dat de kandidaten ruime ervaring hebben in het bosbouwonderzoek en -onderwijs.

Volgens de tijdelijke vakgroepsvoorzitter prof. dr ir M. Wessel is de vakgroep, die al enkele jaren zonder bosbouwhoogleraar zit, blij dat er nu weer schot in de zaak zit. Zij betreurt het dat het college van bestuur voorlopig slechts een vacature wil vrijgeven. Liever ziet Wessel een benoemingsadviescommissie in een keer twee hoogleraren zoeken. Het college wil echter de eerste hoogleraar laten meebeslissen over de tweede. Bovendien is elke openstaande vacature voor een hoogleraar een aanzienlijke bezuiniging.