Nieuws - 21 maart 1996

Bosbouw heeft weer een hoogleraar

Bosbouw heeft weer een hoogleraar

Dr H. Militz is benoemd tot bijzonder hoogleraar Houtkunde bij de vakgroep Bosbouw. De leerstoel is ingesteld door de Stichting Keuringsbureau Hout, een stichting waarvan Militz mede-oprichter en sinds 1991 ook directeur is. Militz promoveerde in 1990 op het proefschrift Die Verbesserung der Impragnierbarkeit von Fichtenholz mittels chemischer und enzymatischer Vorbehandlung. Zijn promotoren waren de LUWlevensmiddelenhoogleraren dr W. Pilnik en dr ir A.G.J. Voragen. Het is de bedoeling dat de contacten tussen enerzijds de sectie Bosbouwtechniek en anderzijds de vakgroep Milieutechnologie en de secties Proceskunde en Industriele microbiologie van de vakgroep Levensmiddelentechnologie versterkt worden, om tezamen een kenniscentrum op te richten op het gebied van vezelkunde voor de papierindustrie.