Nieuws - 5 januari 1995

Bosbouw hamert op twee hoogleraren

Bosbouw hamert op twee hoogleraren

De vakgroep Bosbouw vreest dat het aandachtsveld bos en maatschappij zal oplossen als het college van bestuur de gelijknamige leerstoel over de LU verdeelt. Een van de belangrijkste zaken waarmee bosbouwstudenten geconfronteerd moeten worden is het afwegingsproces tussen verschillende maatschappelijke functies van een bos. En dat verdwijnt uit de studie als het college haar plannen doorzet, vreest dr ir P. Schmidt van de vakgroep.

Onlangs bracht een structuurcommissie een rapport uit waarin zij twee leerstoelen voorstelt voor Bosbouw die momenteel zonder hoogleraar zit. Het college van bestuur wil echter de leerstoel Bos en maatschappij over de LU verdelen en alleen de leerstoel Bosteelt daadwerkelijk bij de vakgroep plaatsen. Het college hanteert het argument dat de bosbouwers meer geintegreerd moeten raken met de rest van de LU.

Schmidt: Juist als de LU in haar missie naast produktie ook natuur, milieu en kwaliteit heeft staan, snap ik niet dat ze de bosbouw decimeren. Juist daar komen al die aspecten naar voren en zeker in het nieuwe concept van geintegreerd bosbeheer. Het argument dat de vakgroep opengebroken moet worden kan ik niet plaatsen. De roc heeft al een jaar geleden een voorstel geschreven over een nieuwe studierichting Bosbouw en natuurbeheer. Bovendien hebben we veel contacten met andere vakgroepen en instituten in Wageningen en daarbuiten. Dus wij zijn best bereid samen te werken, maar op initiatieven wordt zelden gereageerd door het bestuur."