Nieuws - 16 november 1995

Bos- en natuurbeheer kopieert andere opleiding

Bos- en natuurbeheer kopieert andere opleiding

Prof. dr ir L. Stroosnijder heeft verbijsterd vernomen" dat de vernieuwde studierichting Bos- en natuurbeheer een specialisatie zal krijgen die veel gaat lijken op de specialisatie van de studierichting Tropisch landgebruik. Het starten van een nieuwe specialisatie die grote overlap vertoont met een reeds bestaande, kan hij niet in een tijd van rigoureuze bezuinigingen niet bevatten, schrijft Stroosnijder in een brief aan rector magnificus Karssen.


Stroosnijder reageert hiermee op de herstructurering van de bosbouwopleiding. Het verbaast hem des te meer omdat hij al jaren pleit voor een brede studierichting Internationaal landgebruik en landinrichting. Deze opleiding zou moeten ontstaan na een fusie van de richtingen Bosbouw, Tropisch landgebruik en Landinrichtingswetenschappen. Nadat de rector zich daar zeer positief over heeft uitgelaten en een formateur zou benoemen, is er niets meer vernomen. Dat verbaast Stroosnijder: En dan nu twee specialisaties met bijna dezelfde inhoud."

De hoogleraar doet daarom nog eens een vurig pleidooi voor een brede richting. In vele delen van de wereld neemt, als gevolg van het schaarser worden van onze natuurlijke hulpbronnen, het spanningsveld tussen de verschillende vormen van landgebruik toe, zoals bijvoorbeeld tussen landbouw en bos- en natuurbouw. Het is daarom van groter belang studenten op te leiden met inzicht in comparatief landgebruik en -inrichting dan met inzicht in slechts een specifieke vorm van landgebruik en inrichting zoals bijvoorbeeld bos- en natuurbeheer", stelt Stroosnijder.