Nieuws - 29 juni 1995

Bongerd vervuild met lood en arsenicum

Bongerd vervuild met lood en arsenicum

Het halfharde veld op sportcentrum de Bongerd is tijdelijk uit gebruik genomen, nadat een bodemonderzoek uitwees dat het gravel op het veld is vervuild met lood en arsenicum.

De vervuiling kwam aan licht tijdens een bodemonderzoek in verband met de aanleg van het nieuwe zwembad op de Bongerd. Afhankelijk van de keuze van de locatie van het zwembad komt op de plaats van de halfharde baan mogelijk het nieuwe voetbalveld. Ook is er een plan om de toplaag van het veld in dat geval te verwerken in het terrein rond het zwembad.

Volgens de GGD is de vervuiling geen gevaar voor de volksgezondheid. Alleen voor kinderen tot zes jaar die het gravel in de mond stoppen, kan de loodvervuiling schadelijk zijn.

Inmiddels heeft het hoofd van het sportcentrum een adviesbureau ingeschakeld voor een risicoanalyse. Voor de zekerheid mag op het betreffende veld niet worden gesport tot de uitslag van dit vervolgonderzoek bekend is. Hoofd van het sportcentrum, T.H.M. Joosten schat dat dit twee tot drie weken duurt. Het veld wordt ondermeer gebruikt voor softbal en keepfit. Ook middelbare scholen sporten er soms.

Hoe de vervuiling in het gravel terecht is gekomen, is niet duidelijk. Joosten: De toplaag van het halfharde veld bestaat uit coraflex, dat is gemalen mijnsteen. Het veld is aangelegd in 1972. Toen werden andere eisen gesteld. Men keek vooral of het materiaal geschikt was om op te sporten en niet naar de milieutechnische aspecten."