Nieuws - 5 september 1996

Boeren voldoen niet aan taakstelling gewasbescherming

Boeren voldoen niet aan taakstelling gewasbescherming

Boeren hebben hun voornemens niet waar kunnen maken: het verbruik van herbiciden, insecticiden en fungiciden voldoet niet aan de doelstellingen van het Meerjarenplan Gewasbescherming (MJP-G). Alleen de reductie van de grondontsmettingsmiddelen is een succes. Dit staat in de Voortgangsrapportage Meerjarenplan Gewasbescherming die eind augustus naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Verwacht werd dat het gebruik van herbiciden en insecticiden nog verder zou dalen en zou afstevenen op de taakstelling. Maar het verbruik van deze groepen bestrijdingsmiddelen is het afgelopen jaar juist toegenomen. Daarmee bedraagt het gat tussen doel en werkelijkheid voor herbicidengebruik elf procent en voor insecticidengebruik vijf procent. Het gebruik van fungiciden is echter het meest bedroevend. Dit is gelijk gebleven, terwijl werd gestreefd naar een reductie van 23 procent. Alleen het gebruik van grondontsmettingsmiddelen is fors gereduceerd met 77 procent.

Aangezien 1995 een ijkjaar is voor de eerste fase van het Meerjarenplan Gewasbescherming, worden deze resultaten geevalueerd door een speciale commissie. In het najaar buigt de Tweede Kamer zich over haar advies.