Nieuws - 16 november 1995

Boeren positief over gewasbeschermingsbeleid

Boeren positief over gewasbeschermingsbeleid

Boeren staan positief tegenover het Nederlands gewasbeschermingsbeleid. Ruim zestig procent van de telers wil ook zonder extra financiele opbrengsten rekening houden met het milieu.


Wel verzetten de boeren zich steeds meer tegen overheidsingrijpen op dit gebied. In 1991 bracht nog 72 procent begrip op voor overheidsingrijpen ten behoeve van het milieu, in 1994 is dit nog maar 57 procent. Ook is het aantal telers dat vindt dat er teveel aan het milieu gedaan wordt toegenomen van 21 tot 33 procent.

Dit concludeert ir M.D.C. Proost van de vakgroep Voorlichtingskunde in het rapport Gewasbescherming met een toekomst. Het rapport, dat in opdracht van het Landbouwschap en het ministerie van LNV is gemaakt, werd 9 november gepresenteerd op een workshop van de Kerngroep meerjarenplan gewasbescherming.

Proost voerde haar onderzoek in 1991 en 1994 uit onder negenhonderd boeren en tuinders. Zij concludeert dat de telers vooral behoefte hebben aan teelt- en bedrijfstechnische informatie en adviseert landbouwvoorlichters de boeren vooral aan te spreken op vakmanschap, produktkwaliteit en imago.