Nieuws - 9 november 1995

Bodemschimmel als kunstmest-alternatief

Bodemschimmel als kunstmest-alternatief

Planten kunnen ook zonder kunstmest in hun fosfaatbehoefte voorzien, als er maar voldoende mycorrhizen - bepaalde schimmels - in de bodem voorkomen. Dit is de eerste conclusie van een aio-onderzoek van de vakgroep Ecologische Landbouw.

Sommige schimmels - zogenaamde endomycorrhizen - voeden planten met fosfaat. Ze nestelen zich in de wortel en maken fosfaten uit de bodem beschikbaar voor gewassen. Volgens onderzoeker ir T.B.M. Dekkers zijn deze schimmels vooral actief wanneer boeren geen kunstmest gebruiken. Op een conventioneel bedrijf is de infectiegraad van de schimmels gemiddeld veertig procent, ontdekte ze, op een biologisch bedrijf negentig procent. De oorzaak is nog onbekend, maar een van de hypothesen is dat door de plotselinge hoge fosfaatconcentraties uit kunstmest celremming optreedt bij de schimmels." Ook bestrijdingsmiddelen hebben een slechte invloed op de groei van de endomycorrhizen.

Op wereldschaal is er veel belangstelling voor de schimmel. In Frankrijk bestond het idee de schimmels in korrelvorm op de markt te brengen, als een soort alternatief voor kunstmest. Maar dit blijkt niet te werken voor landbouwgewassen. De schimmels die in hydrocultuur worden opgekweekt, zijn zwakker dan de mycorrhizen die van nature voorkomen. Ik denk dat je niet zo moeilijk moet doen en de van nature voorkomende schimmels moet stimuleren", aldus Dekkers. De vakgroep Ecologische landbouw bekijkt nu aan welke randvoorwaarden de landbouwpraktijk moet voldoen om de schimmel-activiteit te optimaliseren. Daarvoor worden zowel veld- als potproeven gedaan. We bekijken onder andere welke dierlijke mestsoorten het meeste effect sorteren bij de planten."