Nieuws - 5 december 1996

Bodemkundigen LUW moeten nauwer samenwerken

Bodemkundigen LUW moeten nauwer samenwerken

De universiteitsraad heeft op 25 november ingestemd met het rapport van de structuurcommissie Bodem. Deze gaf de voorkeur aan twee hoogleraren bij de vakgroep Bodemkunde en plantenvoeding en zag af van een 0,4 hoogleraar Bodemvruchtbaarheid. De raad liet zich door commissievoorzitter dr J.F.T. Schoute overtuigen dat twee hoogleraren voldoende is. Eerst wilde de commissie wel een maximale invulling om alles in huis te houden", lichtte Schoute toe in de overleggroep onderwijs en onderzoek, maar eindelijk kozen de leden toch voor de minimumvariant.

Door die keuze dient de bodemvruchtbaarheid en de bodemverontreiniging in een leerstoel aan bod te komen. De commissie wil beide thema's in een leerstoel verenigen om de impasse te doorbreken tussen de twee secties, die nu apart bodemvruchtbaarheid en bodemvervuiling bestuderen. Deze secties praten alleen bij de koffie met elkaar, maar dan niet over onderwijs en onderzoek, meldde Schoute. Terwijl er inhoudelijk veel reden voor samenwerking is. Het doorbreken van deze impasse, die volgens hem al tien jaar gaande is, is ook nodig om als LUW sterker te staan in de discussie met DLO. Zelf is Schoute werkzaam bij het Staring Centrum, SC-DLO.