Nieuws - 15 februari 1996

Bloem met 41 vreemde genen mag in open veld

Bloem met 41 vreemde genen mag in open veld

De Commissie genetische modificatie (Cogem) heeft het ministerie van VROM positief geadviseerd over een veldproef met een zonnebloem die 41 gemodificeerde genen bevat, aldus Bionieuws deze week. De zonnebloem, waaruit olie wordt gehaald, is van zaadbedrijf Van der Have.

Het zaadbedrijf wil genconstructen in verschillende combinaties testen. De zonnebloemen krijgen merkergenen, resistentie-genen tegen pesten, schimmels en stress, genen die het metabolisme beinvloeden, zeventien promotoren en zeven terminatoren. Van der Have opteerde ook voor mannelijke steriliteit, voor een gen dat de morfologie beinvloedt en voor multiple herbicide-resistentie. De Cogem adviseerde het ministerie echter voor deze genconstructen geen toestemming te geven: van de eerste twee zijn de werkingsmechanismen nog te onduidelijk en multiple herbicide-resistentie acht ze landbouwkundig te risico-vol.

Nieuw is dat de Cogem positief adviseert over een plan - het uittesten van genconstructen in diverse combinaties - in plaats van een enkele veldproef. We hebben er tien keer zo lang over gepraat als normaal", benadrukt secretaris Dr J. Bergmans. De commissie heeft uiteindelijk ja gezegd omdat zonnebloemen in het Nederlandse klimaat door het ontbreken van wilde verwanten niet makkelijk veronkruiden en omdat de veldproef slechts een hectare omvat, waardoor uitkruising en opslag makkelijk is te controleren.

Steeds meer genconstructen en combinaties zullen niet in kassen te testen zijn, omdat de omstandigheden buiten zo anders zijn, aldus Bergmans. Wanneer het dan toch tijd is voor de sprong, kun je dat het beste doen met een gewas als de zonnebloem. Ging het om koolzaad of soja, dan had de commissie nee gezegd.