Nieuws - 25 april 1996

Biotechnion publiceert milieuhandboek

Biotechnion publiceert milieuhandboek

De commissie bedrijfsinterne milieuzorg Biotechnion heeft na vijf jaar voorbereiding een losbladig handboek over arbeidsomstandigheden en milieu uitgebracht. Het bevat een lijst met bedrijfshulpverleners in het Biotechnion en handelt over zaken als afval, ontruimingsplannen bij brand, straling en radioactief afval, ongevallen, wetgeving en verantwoordelijkheden. Dat laatste hoofdstuk is zeer summier omdat de Landbouwuniversiteit nog steeds nauwelijks heeft vastgelegd wie verantwoordelijkheid draagt voor welke arbo- of milieuzaak.

De komende weken krijgen practicumleiders en lab-hoofden tekst en uitleg over het handboek. Zij moeten op hun beurt de informatie overdragen aan onder anderen studenten. Ook de directeuren van andere sectoren krijgen het handboek; mede-auteur P. Strik van het Bureau Veiligheid en Milieuhygiene verwacht dat enkele directeuren het handboek zullen aanpassen voor hun sector. In de toekomst is elke sector wettelijk verplicht een handboek voor arbeidsomstandigheden en milieu samen te stellen. Op termijn zal het handboek waarschijnlijk in twee delen verschijnen: een deel voor de hele universiteit en een deel voor de betreffende sector.