Wetenschap - 6 juni 1996

Biosystematiek

Biosystematiek

Het Vak

 • G051-203
 • Drie studiepunten
 • Doctoraal Biologie B, C, D, E
 • Docenten: prof. dr ir L.J.G. van der Maesen, ir P.W.F. de Vrijer
 • Colleges en practicum
 • Geevalueerd mei 1992

  Studenten hebben in de evaluatie vooral kritiek geuit op de integratie van de twee onderdelen van het vak. Een deel wordt verzorgd door de vakgroep Plantentaxonomie, een ander deel door Entomologie. De leermiddelen worden binnenkort herschreven, meldden de docenten in 1992.

  Inmiddels is dr R.G. van den Berg verantwoordelijk voor het plantkundig deel van de cursus. Van den Berg: Eerlijk gezegd hebben we nog steeds geen nieuwe syllabus gemaakt. Dat heeft onder andere te maken met personele wisselingen en fusiebesprekingen tussen de twee vakgroepen. Tijdens de colleges delen we de hoofdstukken uit die we al af hebben. Wel geeft prof. Post nu een algemene inleiding en proberen we allebei voorbeelden te geven die niet strikt met planten of dieren te maken hebben. Maar we hikken inderdaad een beetje tegen die integratie aan. Ik wil wel beloven dat de syllabus in 1997 echt af zal zijn."

  Ook bekritiseerden studenten toentertijd de overlap met ander vakken, bijvoorbeeld die uit de propaedeuse. Inmiddels is er een nieuw vak voor de biologen gemaakt, evolutiebiologie, waar eveneens een deel van biosystematiek in zit. Dat vak verzorgen we samen met Erfelijkheidsleer. Post kan nu volstaan met een hele snelle herhaling van de principes die in dat vak zijn behandeld. Soms hoor ik van studenten nog steeds wel dat er te veel overlap in zit met bijvoorbeeld de flora- en faunacursus of de evolutiebiologie. Maar ik denk dat dat vooral komt doordat ze het onderscheid tussen bijvoorbeeld evolutiebiologie, taxonomie en populatiegenetica niet goed kunnen maken. Het zijn verschillende vakgebieden met raakvlakken."

  Vakken in deze rubriek zijn door studenten geevalueerd volgens de WSO-interviewmethode. De vakgroep Agrarische onderwijskunde begeleidt de studenten.