Nieuws - 25 januari 1996

Bioscoopexploitant Kuipers niet in Junushoff

Bioscoopexploitant Kuipers niet in Junushoff

In een brief aan wethouder H. Blankestijn heeft G. Kuipers, eigenaar van het Molenstraattheater, op 22 januari laten weten definitief niet meer mee te doen met de plannen voor een vernieuwde Junushoff.

Kuipers stelt in zijn brief dat de gemeente harde afspraken heeft met projectontwikkelaar Van Swaay. Die haakt af als er geen bank gehuisvest kan worden in de commerciele schil van de Junushoff. De bank stelt strikte eisen aan de locatie. Tegelijk heeft de adviseur van het Junushoffbestuur nu een concreet wensenpakket en ruimtebeslag neergelegd, waaronder een serre en een terras. Kuipers concludeert dat de commerciele schil en de schouwburg beeldbepalend zullen zijn, zodat hij geen kans ziet een fatsoenlijke entree voor de bioscoop te realiseren.

Kuipers is lovend over het plan van het Junushoffbestuur, maar denkt dat het tot extra investeringen leidt. Daar moet het gemeentebestuur zich over uitspreken en dat vertraagt de aanvang van de bouw. Kuipers wil niet meer wachten, aangezien hij al vijf jaar plannen aan het maken is met de gemeente. Hij stelt dat het gemeentebestuur en het Junushoffbestuur nog een conflict hebben over de locatie van de bank in de commerciele schil, die zo bepalend is dat de entree van de schouwburg verstopt komt te liggen achter de bank.

Wethouder Blankestijn wijst deze kritiek van de hand en vindt dat Kuipers zich niet moet bemoeien met de relatie tussen de gemeente, eigenaar van de Junushoff, en het Junushoffbestuur, de exploitant. De commerciele schil laten vallen en op die manier ruimte creeren voor schouwburg en bioscoop is volgens Blankestijn geen optie. De gemeente heeft zich vastgelegd in afspraken met Van Swaay en de gemeenteraad stelt de acht ton aan grondopbrengsten als randvoorwaarde.

De kern van het probleem is volgens Blankestijn dat het Junushoffbestuur een ingang voor de grote zaal en een ingang voor de kleine zaal wil. Dat beperkt de entreepartij voor de bioscoop. Hij vindt dat het bestuur te makkelijk eisen op tafel legt.

Voorzitter ir M. van Hezik van het Junushoffbestuur betreurt het vertrek van Kuipers. We zijn conculega's en hadden op cultureel gebied goed kunnen samenwerken." Hij wacht nu af of de architect in staat is om de eisen van de bank en zijn bestuur te verenigen. De tekeningen moeten dit weekend beschikbaar zijn. De architect zal, volgens Blankestijn, ook nog een paar uur besteden aan een tekening met bioscoop. Hij vindt het moment van afhaken van Kuipers net te vroeg, maar is blij met de helderheid van het besluit.

Met Kuipers wil Blankestijn nu een andere plek zoeken. De bioscoopeigenaar denkt echter nog niet aan een andere locatie. Bij deze begrafenis ga ik niet nadenken over een volgend huwelijk."