Nieuws - 18 mei 1995

Biologische banaan helpt kleine boer

Biologische banaan helpt kleine boer

Het keurmerk voor biologische landbouw kan kleine en middelgrote Latijns-Amerikaanse boeren helpen hun bananenexport naar Europa veilig te stellen. Die export daalde door de invoering van quota ten gunste van de voormalige Europese kolonien. Dit stelde Harjan Dijkstra op 16 mei tijdens zijn colloquium bij de vakgroep Ecologische landbouw. De student Milieuhygiene deed onderzoek voor Agro Eco Consultancy in opdracht van de organisatie Solidaridad.

Het gesoebat rond de bananenimport ontstond met het verdwijnen van de Europese binnengrenzen. Voorheen hanteerde elke lidstaat zijn eigen regelingen en beschermde daarmee de voormalige Europese kolonien, de zogenaamde ACP-landen. Daarnaast was er in niet-afgeschermde lidstaten als Duitsland een grote invoer van goedkopere en veelal kwalitatief betere dollar-bananen uit niet-ACP-landen. Per 1 juli 1993 werd een uniforme regeling ingesteld, waardoor de dollar-bananen overal toegang kregen. Om een dreigende gele vloedgolf uit de dollar-landen te voorkomen, introduceerde de EU een quota-stelsel dat vooral ACP-landen en hun Europese importeurs bevoordeelt. ACP-landen mogen nu ruim 850 duizend ton heffingvrij invoeren, hetgeen hun hele produktie dekt. Voor dollar-bananen geldt een maximum van 2,2 miljoen ton, met een heffing van twintig cent per kilo. Daarboven maakt een tien keer zo hoge heffing verdere invoer verliesgevend. Exporteurs uit de dollar-landen, veelal Amerikaanse multi
nationals die ook eigen plantages hebben, nemen nu minder bananen af van kleine en middelgrote boeren.

De terugval treft volgens Solidaridad vooral kleine boeren in de exporterende landen. Daarom zocht Dijkstra binnen de Europese regelgeving en het wereldhandelsakkoord naar alternatieven. Hij vond de oplossing in de import van biologische bananen. Voor biologische produkten bestaat namelijk een Europees keurmerk. De biologische vlag biedt volgens Dijkstra kansen voor een voorkeursbehandeling, ondermeer via lagere heffingen. Solidaridad vreest dat boeren niet kunnen voldoen aan de strenge biologische normen. Volgens Dijkstra verdient het aanbeveling dit verder te onderzoeken.