Nieuws - 10 oktober 1996

Biologie-onderwijs lost knelpunten op

Biologie-onderwijs lost knelpunten op

De Landbouwuniversiteit heeft een goede biologie-opleiding en de richtingsonderwijscommissie (roc) heeft de opmerkingen van de vorige visitatiecommissie ter harte genomen; met name de samenhang tussen de vakken is verbeterd. De propedeuse is echter te zwaar en de stages hebben niet altijd voldoende wetenschappelijke kwaliteit.


Dat meldde prof. dr K. Verhoeff, voorzitter van de landelijke visitatiecommissie Biologie, op 3 oktober aan het eind van het driedaagse visitatiebezoek.

De bevindingen van de commissie zijn gebaseerd op de zelfstudie van de roc Biologie en op de gesprekken van de commissie met studenten en docenten. De LUW levert volwaardige biologen af, vindt de commissie, en heeft de opmerkingen van de vorige visitatiecommissie, zes jaar geleden, ter harte genomen. Zo is de rode draad in de studie voor studenten beter herkenbaar geworden. In het nieuwe programma is namelijk de propedeuse thematisch verblokt en dat geeft de studenten meer zicht op de samenhang tussen de verschillende vakken. Later in de studie zijn vakken samengevoegd in blokken, tot vreugde van de commissie.

Voorts heeft de roc het mini-leeronderzoek als nieuw onderwijselement opgevoerd, waar door de vorige commissie om was gevraagd. Dit vak van zes studiepunten bereidt de studenten voor op het afstudeervak. Studenten oefenen daarbij eerst aan de hand van een gegeven onderwerp in het schrijven van een onderzoekvoorstel. Daarna maken ze een gedetailleerd uitgewerkt plan voor de opzet, planning en uitvoering van een afstudeervak. Het is de bedoeling dat dit onderzoekplan wordt gebruikt voor een echt afstudeervak. Alleen wanneer blijkt dat er onvoldoende perspectief is op een succesvolle uitvoering van het onderzoekplan, kan een student van de uitvoering afzien.

Het centrale aanspreekpunt in De Dreijenborch, een kamer voor de drie studiecoordinatoren en een Biologenhok voor studenten, heeft volgens de commissie voor een betere herkenbaarheid van de biologiestudie gezorgd. Verder is er een duidelijke inzet van het personeel voor het onderwijs. Het is de commissie niet gebleken dat er bij het personeel veel meer belangstelling voor onderzoek bestaat dan voor onderwijs", aldus Verhoeff.

Problemen zijn er bij een aantal vakken die biologen met andere studies samen volgen. Daar is het niveau voor de biologen soms te hoog en soms, door overlap, juist te laag. De commissie noemde dit het Wageningen-effect. Verder levert het feit dat studenten in Wageningen maar een afstudeervak hoeven te doen, een ongelijkheid op met andere biologiestudie's, die twee afstudeeropdrachten verplicht stellen. Een groot deel van de Wageningse stages heeft wel het niveau van een afstudeervak, maar er worden volgens de commissie onvoldoende eisen aan gesteld. Ook hecht ze erg aan een scriptie over een literatuuronderzoek.

De commissie vond de propedeuse te zwaar en adviseerde om deze lichter te maken door bij alle vakken iets minder stof te behandelen. Zelf vond de commissie de propedeuse een beetje schools", maar de studenten bleken dat niet zo te ervaren.

Prof. dr L.H.W. van der Plas, voorzitter van het onderwijsinstituut Levenswetenschappen, waar de studie Biologie bij hoort, zei dat hij blij is dat de visitatiecommissie nu niet weer adviseerde dat alles anders moet, zoals zes jaar geleden.