Nieuws - 11 januari 1996

Biologie Landbouw Samenleving

Biologie Landbouw Samenleving

Het Vak

 • C400-005, 4 sbu's
 • Docenten: ir R. Boersma en dr ir C. Bos
 • Verplicht voor proppen Biologie
 • College duurzaamheid, college orientatie op studie en vakgebied, werkgroepjes, pc-practicum en kennismaking met oecologie.
 • Geevalueerd, najaar 1994

  Zwak/sterk

 • De integratie van de verschillende onderdelen is zowel een sterk als zwak punt. Sterk omdat ze mooi in elkaar overlopen, zwak omdat het de duidelijkheid voor de student niet ten goede komt.

 • De zelfwerkzaamheid heeft ook zijn sterke en zwakke kanten. Het stimuleert studenten tot zelfwerkzaamheid, maar leidt er ook toe dat studenten niet naar college gaan en uitslapen.

 • Het college duurzaamheid was goed en interessant. Jammer alleen dat er teveel aandacht was voor alternatieve landbouw en niet voor technologie.

 • Het pc-practicum was te gering van omvang voor onervaren studenten en de handleiding niet duidelijk.

  Afspraken

 • Docenten zullen voortaan aan het begin van het vak allemaal aanwezig zijn en een inleiding, compleet met leerdoelen, geven. Bij het begin van elk onderdeel zal het verband met de andere onderdelen aan de orde komen.

 • Tijdens het college duurzaamheid worden examens voorbesproken en technologie zal een belangrijker aandachtspunt worden.

 • De pc-practicum-handleiding wordt herschreven en de groep studenten wordt aan het begin gesplitst in ervaren en onervaren studenten.