Nieuws - 9 november 1995

Biologen houden vast aan wens eigen onderwijsinstituut

Biologen houden vast aan wens eigen onderwijsinstituut

De biologen willen niet samen met de teeltrichtingen in een onderwijsinstituut Levenswetenschappen. In een brief aan het college vraagt de richtingsonderwijscommissie (roc) van de biologen om een eigen instituut.

De biologen dringen er bij het college op aan dat zij een zelfstandige gesprekspartner mogen blijven voor vakgroepen. Als argument voeren zij aan dat hun opleiding voor een goede samenwerking in Levenswetenschappen te veel verschilt van de onderwijsprogramma's van de plantenteeltrichtingen en zootechniek.

De roc wijst erop dat de teeltopleidingen en biologie vooral in de basis nauwelijks gemeenschappelijk onderwijs hebben. De teeltrichtingen zijn meer beroepsgericht, waar de biologen voor een brede wetenschappelijke opleiding kiezen. Pas in een later stadium van de studie kiezen biologen ook voor meer toepassingsgerichte vakken, maar dan uit een veel breder scala dan de teeltwetenschappers.

De biologen vrezen dat de goede relaties met vakgroepen buiten de Levenswetenschappen in het gedrang komen als de biologen geen zelfstandige gesprekspartner blijven. Zij vinden het daarom bezwaarlijk dat de voor de biologen belangrijke oecologische en moleculaire vakgroepen niet of nauwelijks deelnemen aan het onderwijsinstituut Levenswetenschappen.