Nieuws - 2 februari 1995

Bijzondere leerstoel Disaster Management

Bijzondere leerstoel Disaster Management

De Stichting nationaal erfgoed Hotel De Wereld wil de Landbouwuniversiteit een bijzondere leerstoel Disaster Management aanbieden. De nieuwe hoogleraar moet ingaan op preventie van rampen en rehabilitatie van rampgebieden. De stichting wil de leerstoel bekostigen uit de rente van een nog te vergaren kapitaal van enkele miljoenen, aldus prof. dr ir F. Hellinga. De oud-rector is een van de vijf bestuursleden van de stichting, die tevens fondsen werft om Hotel De Wereld in haar oude luister te herstellen.

De leerstoel vloeit volgens Hellinga voort uit een andere kijk op Bevrijdingsdag. We moeten af van die herdenking en naar de toekomst kijken, met bijzondere aandacht voor vrede en veiligheidsvraagstukken." Zodoende opperde de stichting om de kennis over natuurrampen en interne en externe geweldsconflicten te verdiepen. Aangezien vooral de plattelandsbevolking lijdt onder rampen, was het plan voor een nieuwe hoogleraar voor de LU snel geboren. Over het nieuwe vakgebied, de fysische preventie en rehabilitatie van rampgebieden, is volgens Hellinga reeds expertise voorhanden in Frankrijk, India, China en Japan.

De Nederlandse literatuur behandelt echter vooral bestuurlijke vraagstukken, zoals de vraag of Zierikzee geevacueerd moest worden bij de watersnood van 1953. Het ontbreekt echter aan kennis hoe je bijvoorbeeld na zo'n ramp achteraf het snelst de graanproduktie kunt opstarten. Volgens Hellinga is het idee in het informele LU-circuit met instemming begroet, maar de universiteitsraad neemt de uiteindelijke beslissing.