Nieuws - 9 januari 1997

Bijvoeren

Bijvoeren

Bijvoeren
Volgens Flevolandse boeren verwaarloost Staatsbosbeheer zijn vee in de Oostvaardersplassen. In verband met de kou willen de boeren de runderen bijvoeren. Het ondervoede vee zou vatbaarder zijn voor ziektes en zo een risico vormen voor veehouders in de buurt. Is die vrees gegrond?
In de Oostvaardersplassen lopen geen gewone koeien. Het zijn Heck-runderen, begin deze eeuw ontstaan door kruisingen met onder andere Schotse hooglanders. Ze lijken op de wilde oeros die hier zo'n vierhonderd jaar geleden is uitgestorven. Ze zijn gewend te overleven in barre omstandigheden
De beheerder heeft ontheffing aangevraagd om de beesten niet onder de veewet te laten vallen. Volgens de wet heb je alleen een zorgplicht als je ook werkelijk de controle hebt over het vee. Een jager heeft geen zorgplicht tegenover de wilde zwaan, of het wilde varken. Je hebt wel een zorgplicht voor een beest waar een hek omheen staat. Als je dat verwaarloost is het dierenmishandeling. De boeren in Flevoland zeggen dat deze runderen niet vrij zijn. Maar is dat zo? Bij hoeveel vierkante meter kun je een dier vrij noemen, bij hoeveel vierkante meter is het niet vrij?
Volgens mij moet je niet bijvoeren, want in dit experiment maken de beesten juist als wild vee deel uit van het beheer van de Oostvaardersplassen. Staatsbosbeheer wil het gebied als natuurlijk ecosysteem beheren. Als je bijvoert, krijg je geen natuurlijke selectie
De vrees voor overdracht van ziektes vind ik flauwekul. Ik ben betrokken bij het natuurgebied Deelerwoud van Natuurmonumenten, bij Arnhem. Als daar een rund doodgaat, wordt de doodsoorzaak vastgesteld. Is dat een besmettelijke ziekte, dan moet de beheerder ingrijpen. Ik ga ervan uit dat Staatsbosbeheer in de Oostvaardersplassen dezelfde verplichting heeft. Ik zou ook niet weten aan welke besmettelijke ziektes die runderen juist in de vorstperiode moeten bezwijken. Besmettelijke ziektes treden ook bij warm weer op. Ziektes als miltvuur en tbc zijn niet afhankelijke van het weer
Volgens mij zijn de Oostvaardersplassen groot genoeg voor dit experiment. Natuurlijk kan het zo zijn dat de dieren lijden door de kou, net als de brandgans en de haas. Maar daar kunnen we niks aan doen; dat is de natuur