Nieuws - 25 januari 1996

Bijval voor bezuiniging op studie-infotheek

Bijval voor bezuiniging op studie-infotheek

De bezuiniging op de studie-infotheek, zoals voorgesteld door de afdeling Studentenzaken, kan doorgaan. Dat stelde de commissie studentenvoorzieningen (csv) op 15 januari. Ook de balie van de studentenadministratie en de algemene studie-informatie kunnen wat betreft de commissie inleveren. Grotere moeite heeft de commissie met de bezuinigingen op sport, evenals met de financiering van een parttime decaan uit het Auditorenfonds.

De LUW wil in totaal bijna driekwart miljoen gulden op de studentenvoorzieningen bezuinigen. Volgens de csv hoeft er geen apart bureau te zijn voor de informatie over studiemogelijkheden. De bezuinigingen op het decanaat mogen dan echter niet doorgaan, betoogden de studentenfracties, omdat studenten zonder echte infotheek vaker het decanaat zullen bezoeken. Het college van bestuur stelt voor om uit het Auditorenfonds een halve formatieplaats voor het decanaat te betalen. De decaan is immers tijd kwijt aan het behandelen van de aanvragen uit dat fonds. De commissie wijst dat voorstel in meerderheid af, omdat het fonds is bedoeld voor noodlijdende studenten.

Ook is de commissie tegen de voorgestelde bezuiniging op de studentensport. Zij wordt daarin gesteund door de sportstichting, die een verschraling van het sportaanbod vreest. Daardoor zou het aantal sportkaarthouders verminderen en zou Wageningen zijn goede naam op sportgebied verliezen. De csv stelt twee alternatieven voor: prijsverhoging van de sportkaart met bijvoorbeeld 25 gulden of het financieel tekort aanvullen met geld uit een meevaller. De commissie denkt daarbij aan de pot voor bestuursvergoedingen, waar afgelopen jaar minder uit geput is door studenten dan begroot. Hoeveel geld er over is, wordt onderzocht voordat in maart een finale besluitvorming over de bezuinigingen plaatsvindt.