Nieuws - 24 oktober 1996

Bijna vijfhonderd slachtoffers van tempobeurs

Bijna vijfhonderd slachtoffers van tempobeurs

De afdeling Studentenzaken van de LUW heeft 491 namen van studenten doorgegeven die niet aan de temponorm voor een beurs voldoen. Deze studenten hebben in het studiejaar 1995-1996 minder dan 25 studiepunten gehaald. Hun beurs zal daarom worden omgezet in een lening. Vorig jaar waren er 345 studenten die werden doorgegeven aan de Informatie Beheer Groep in Groningen, maar toen was de norm van tien studiepunten nog beduidend lager.

Bij de vijfhonderd zijn ook studenten meegerekend die helemaal geen recht op een beurs hebben en dus ook niet aan de norm hoeven te voldoen. Ook studenten met een bestuursbeurs zijn doorgegeven. Voor deze groepen heeft de mededeling aan Groningen uiteraard geen gevolgen.

In eerste instantie kregen 630 LUW-studenten een brief van Studentenzaken dat zij niet aan de temponorm voldeden. Bijna 140 van hen konden aantonen dat zij wel degelijk voldoende punten hadden behaald. Vaak waren deze studenten al een tijdlang bezig met een afstudeervak. Omwille van de tempobeurs kregen zij via tussenkomst van hun begeleiders alvast een gedeelte van de studiepunten uitgekeerd.