Nieuws - 15 juni 1995

Bezwaar tegen leerstoelenplan

Bezwaar tegen leerstoelenplan

De Commissie van advies voor de beroeps- en bezwaarschriften (CABB) adviseert de universiteitsraad een deel van het leerstoelenplan te heroverwegen. Volgens de commissie zijn er voldoende argumenten voor een heroverweging van het besluit om geen extra leerstoel Arbeid en gezondheid op te nemen en wel een leerstoel Bodemvruchtbaarheid en plantevoeding. De CABB komt hiermee tegemoet aan de wens van het clusterbestuur Bodemkunde en milieuhygiene, die vindt dat de raad niet de goede argumenten heeft gebruikt in haar besluitvorming over het leerstoelenplan.

Het is een primeur dat de CABB de raad vraagt een besluit te heroverwegen. Tot nu toe maakte niemand gebruik van de Algemene wet bestuursrecht, om tegen bepaalde raadsbesluiten in beroep te gaan. Het college van bestuur besluit deze week wanneer zij het bezwaarschrift op de agenda van de universiteitsraad zet. Overigens heeft de raad een eerder verzoek van het cluster om dit besluit te heroverwegen, unaniem naast zich neergelegd. De raad vond dat zij wel degelijk op goede gronden een besluit had genomen en zag geen nieuwe argumenten op grond waarvan zij het leerstoelenplan weer zou openbreken.